Webinar: Hvordan kan kommunen og fylkeskommunen delta på Kulturytring Drammen?

21. januar 2021 Norsk kulturforums nettverk

Vi inviterer kommuner og fylkeskommuner over hele landet til Kulturytring Drammen, og dette informasjonsmøtet vil ta for seg ulike måter man kan delta på.

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk, og skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Hovedmålsettingen er å styrke kultur som politikkområde lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi inviterer kommuner og fylkeskommuner over hele landet til Kulturytring Drammen, og dette informasjonsmøtet vil ta for seg ulike måter man kan delta på. Møtet arrangeres 21. januar fra 11-12.

Programmet består av et kulturpolitisk hovedprogram, som programmeres i samarbeid med vårt programråd. Men den største delen av programmet skal planlegges av kulturlivet selv, og det innebærer så klart også kommuner og fylkeskommuner, som en viktig tilrettelegger og arrangør av den lokale kulturen.

Dette informasjonsmøtet tar for seg programflatene på Kulturytring, samt påmelding og praktiske forhold vedrørende arenaen. Informasjonen vil være direkte rettet kommuner og fylkeskommuner som arrangører.

Ta med politikerne!


En viktig del av Kulturytring er å skape gode rammer for kulturpolitikken på alle tre forvaltningsnivåer. Vi oppfordrer til å invitere politikere med til Kulturytring Drammen.

Faglig program


Hele 50 av 60 programposter er åpne, og vi inviterer kulturlivet selv til å bestemme – til å selv sette agendaen! Arrangørene står fritt når det kommer til tematikk på forslåtte programposter, og vi ønsker oss en arena med et mangfold av ytringer.

Kunstnerisk program


Under fanen kunstøyeblikk kan arrangører over hele landet vise frem korte glimt og snutter av kunst- og kulturvirksomheten som foregår rundt omkring i landet. Vi tilrettelegger for visningsarenaer, arrangøren selv må dekke honorarer og andre kostnader knyttet til visningen. Dette er en unik sjanse for å vise hva som skjer av lokal kultur i deres kommune for et nasjonalt publikum!

Møtet arrangeres 21. januar fra 11-12. Webinaret strømmes i gruppa Norsk kulturforums nettverk på Facebook. Husk å besvare alle spørsmålene når du melder deg inn i gruppa.

Om du ønsker å følge webinaret, men ikke er kvalifisert for medlemskap i gruppa, send en e-post til mari@noku.no