NOKU-webinar: Sjekklista for barne- og ungdomskultur

18. juni 2020 – 18. juni 2020 Norsk kulturforums nettverk

Sjekklista for barne- og ungdomskultur – kunsten å dra i samme retning Hvordan kan man bygge en kulturpolitikk for barn og unge fra bunnen?

Sjekklista for barne- og ungdomskultur – kunsten å dra i samme retning!
Hvordan kan man bygge en kulturpolitikk for barn og unge fra bunnen?
Elin Kanck Lorentzen har bakgrunn som lektor, skoleleder og kulturnæringsgründer, og har siden 2018 vært «utviklingsbyråkrat» med oppdrag å evaluere og legge om UKM og DKS i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sanna Eriksson Ryg har vært dansepedagog for ungdom og jobbet med ungdoms møter med profesjonelle kunstnere. Nå er hun økonomikoordinator for kulturenheten i Kristiansund kommune. Sammen skal de diskutere hvordan man gjennom samarbeid mellom alle kommuner i et fylke kan utvikle en felles barne- og ungdomskulturpolitikk. For hvordan drar man sammen i en felles retning, også i samspill med selve målgruppen?
Last ned presentasjonen her.