NOKU-webinar: Hvordan få gjennomslagskraft i det lokale kulturlivet

25. mars 2021 Digitalt

Lokale kulturråd kan bidra med å løfte samarbeidet mellom det lokale kulturlivet og kommunen. Norsk kulturforum arrangerer våren 2021 en webinarserie i tre deler om lokale kulturråd og erfaringer fra dette arbeidet rundt om i landet.

Etterfulgt av NOKU-webinar: tenk som idretten – opprett lokale kulturråd, representerer andre rekke av webinarserien fokuset på hvordan få gjennomslagskraft i det lokale kulturlivet. Kulturlivet ønsker å opprette et lokalt kulturråd, men hvordan skal det organiseres? Hva er det mest hensiktsmessige for å få mest ut av arbeidet? 

Bør man samle hele feltet, både profesjonelle og frivillige, og bør man opprette nye strukturer eller benytte gamle? 

Asker kulturråd er paraplyorganisasjonen for kulturlivet i Asker arbeider for kulturell utvikling gjennom samarbeid med kulturorganisasjonene innenfor alle kulturformer. Kulturrådet har en samarbeidsavtale med Asker kommune. Erik de Mora, daglig leder for kulturrådet vil presentere rådets arbeid med utgangspunkt i spørsmålene: Samle både det frivillige og profesjonelle kulturlivet i et råd – går det an? Hvordan blir man enig om prioriteringer? 

Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd snakker om kulturrådsarbeidet sett fra en nasjonal musikkorganisasjons ståsted, og vil ta for seg spørsmålene: Lokale kulturråd, hvordan få det til å funke? Skal bare frivilligheten inkluderes, bare musikk, eller alle felt, og både profesjonelle og frivillige? Hva er fordelen med å bruke eksisterende strukturer, slik som Norsk musikkråd, som modell for et lokalt kulturråd? 

Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum leder samtale mellom Erik de Mora og Bjarne Dæhli, og det åpnes som vanlig for spørsmål.   

Webinaret strømmes direkte i gruppa Norsk kulturforums nettverk: https://www.facebook.com/groups/146868320097658