NOKU inspirasjonswebinar: Frivilligheten

18. februar 2022 Zoom

Velkommen til årets første inspirasjonswebinar fra NOKU! Frivillighet er en sentral del av kulturlivet rundt omkring i kommunene, og siden det også er Frivillighetens år i 2002, er dette tema for årets første webinar.

Birgitte Brekke fra Frivillighetens år 2022 deltar med et inspirasjonsforedrag der hun viser eksempler på kreativ bruk av frivillighet i kulturlivet til glede og inspirasjon.
Vi får også høre fra Hanne Tollerud, ordfører i Moss, og Ida Madeleen Moe, frivilligkoordinator i Moss, som forteller om sitt arbeid med organisering og satsning på frivillighet i Moss kommune: Et systematisk og inspirerende arbeid som førte til at de vant tittelen Årets Frivillighetskommune 2021.

Det blir tid til spørsmål avslutningsvis.
Vel møtt, kjære medlemmer! Webinaret vil sendes på Zoom.