Kommunekonferansen for kultur og årsmøte i NOKU Trøndelag

18. november 2021 – 19. november 2021 Quality Airport Hotel Stjørdal Påmelding

18.-19. november avholder Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med NOKU Trøndelag den årlige kommunekonferansen for kultur. I forbindelse med konferansen arrangerer NOKU Trøndelag sitt årsmøte den 18. november.

Kommunekonferanse for kultur

Årets konferanse tar utgangspunkt i den nye stortingsmeldingen for barne- og ungdomskultur – Meld St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Deler av innoldet utformes i samarbeid med Trøndelag barne- og ungdomsråd (TRØBUR) og Ungdommens fylkesutvalg (UFU). Tema for årets samling er:

Kultur for alle
Medvirkning, demokrati og ytringsfrihet
Samarbeid og samhandling på barne- og ungdomskulturfeltet i kommunen

Programmet vil oppdateres med innledere, og mer detaljert innholdsbeskrivelse kommer snart.

Sted: Quality Airport Hotel Stjørdal
Tid: 18.november kl. 1130 til 19. november kl.1400

Frist for påmelding er 10.november.
Egenandel for deltakelse på konferansen er kr. 500 pr. deltaker.

Overnatting


Overnatting / hotell dekkes av den enkelte deltaker. Vi har reservert en del rom på Quality Airport Hotel (kr. 990.-). Deltakere må selv bestille rom på epost: q.varnes@choice.no eller telefon: 74 80 45 00 og bruk referansekode: 10334  Frist: 18.10.2021.

Det er fullt mulig å bestille overnatting også etter 18.10., men da gjelder ikke lenger ovennevnte vilkår.

Årsmøte i NOKU Trøndelag

Torsdag 18. november 2021, kl. 17.15 – 18.00

Saksliste


1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, sekretær og til underskriving av møteprotokoll
3. Årsmelding og regnskap
4. Handlingsplan og budsjett
5. Innkomne forslag
6. Valg
Forslag som skal behandles skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Program:

Torsdag 18.11
11.30 Lunsj/registrering
12.30 Kulturmeldingen for barn og ungeMeld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge Kultur for alle (i samarbeid med UFU og TRØBUR)
Årsmøte NOKU Trøndelag
19.30 Middag
Fredag 19.11
Medvirkning, ytringsfrihet og demokratiMedvirkning, ytringsfrihet og demokrati (medborgerskap) Samarbeid med UFU og TRØBUR
12.30 Samarbeid og samhandling i kommunalt kulturtilbud for barn og unge. Om kommunalt koordinert kulturarbeid
12.30 Oppsummering
13.00 Lunsj
14.00 Avslutning