Informasjonsmøte om deltakelse på Ung Kulturytring

28. januar 2021 – 28. januar 2021 Zoom Påmelding

Ung kulturytring er en ny arena for barne- og ungdomskulturpolitikk som arrangeres som en del av Kulturytring Drammen. Dette møtet er for dem som koordinerer ungdomsrådene i kommunen. 28. januar 11-12

Ung kulturytring er en ny arena for barne- og ungdomskulturpolitikk som arrangeres som en del av Kulturytring Drammen. Målsettingen er å løfte ungdommers stemmer frem som en viktig faktor i samfunnet og i vår offentlige diskurs. Vi inviterer derfor ungdomsrådene i Viken, og tilreisende ungdomsråd fra andre steder i landet til å delta på Ung Kulturytring under Kulturytring Drammen den 21. juni.

Ta med ungdomsrådet til et demokratiprogram en opplæring i demokratisk tenkning! Ungdomsrådet vil på Ung Kulturytring kunne delta i samtaler om nasjonal kulturpolitikk, møte beslutningstakere og politikere, og tenke høyt om hvordan man kan implementere politikken i barne- og ungdomskulturmeldingen.

Norge skal i 2021 få sin egen barne- og ungdomskulturmelding. Ung kulturytring vil være viktig i implementeringen av denne meldingen, gjennom å løfte og synliggjøre feltet og de unges involvering og medvirkning. Premisset er at det er de unge selv som skal føre an i diskusjonen, og at de gjennom aktiv medvirkning kan ytre seg med sine synspunkter, ønsker og krav.

Informasjonsmøtet er for dem som koordinerer ungdomsrådet i kommunen og fylkeskommunen.

Her kan presentasjonen fra møtet lastes ned.
Her er opptaket av møtet.