Årsmøte NOKU Viken

19. mars 2021 Digitalt

Norsk kulturforum Viken kaller inn til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i NOKU Viken 19. mars 2021 kl 09.00-11.00

Møtet avholdes digitalt.
Sakspapirer og lenke til digitalt møte sendes senest 10 dager før årsmøtet.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 (tre) uker før årsmøtet.

Program:

Kl. 09.00: Velkommen v/ styreleder NOKU-Viken Marja Lyngra Høgås
Kl. 09.15: Norsk Kulturråd, v/direktør Kristin Danielsen

Tema:

Kulturrådets støtteordninger under Covid-19
Kl. 09.40: Viken fylkeskommune, v/avdelingssjef Jon Endre Røed Olsen.

Tema:

 • Aktuelle saker i 2021: Utvikling av tre temastrategier: kunst og kultur, fylkesbibliotek og frivillighet gjeldende fra 2022
 • Aktuelle støtteordninger og virkemidler
 • Kulturlivet i Viken og Covid 19

Kl.10.00: Pause
Kl.10.10:  Årsmøte NOKU-Viken
Kl.11.00: Slutt

Med forbehold om programendringer.

Årsmøtet skal behandle:

 1. a) Beretning og revidert regnskap
 2. b) Handlingsplan og budsjett
 3. c) Innkomne forslag
 4. d) Valg for 2 år av:
 • Nestleder
 • 1 styremedlem
 • 2 Varamedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomite på 3 medlemmer

Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i årsmøtevalgte organer.

Styresammensetningen skal sikre geografisk representasjon fra hele fylket.
Vel møtt!

For styret i NOKU Viken,
Marja Lyngra Høgås, styreleder

Eventuelle saker og spørsmål sendes til:
Marja.lyngra.hogas@ringerike.kommune.no Mob: 41337072