Rapportlansering

16. juni 2022 Melahuset, Oslo Påmelding

Organisering, planlegging og prioritering i kommunal kultursektor 2022: Rapporten er klar, vel møtt til lansering!

Torsdag 16. juni fra 11.00-13.00 lanserer Telemarkforsking en ny forskningsrapport om kommunal kultursektor. Fagforbundet, Norsk kulturforum (NOKU) og Kulturrom har bestilt undersøkelsen med mål om å kartlegge kommunal kultursektor etter pandemien. Over 200 norske kommuner har svart på undersøkelsen.
Statssekretær i Kulturdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohman (AP) åpner lanseringsarrangementet.

I 2019 gjennomførte Telemarksforskning undersøkelsen Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor på vegne av Norsk kulturforum og Fagforbundet. Denne undersøkelsen baserte seg på at det var et stort behov for en omfattende kartlegging av kompetansen og ressursene til kulturforvaltningen i kommunen.

Det nye forskningsprosjektet har undersøkt hvordan organiseringen av kultursektoren spiller inn på kulturens rolle og bevilgninger i kommunene, og hvordan en sterk eller svakere kultursektor påvirker lokal samfunnsbygging og kommunen som helhet. Undersøkelsen har også undersøkt kommunenes planer for økt mangfold i lokalt kulturliv og om konsekvensene av pandemien.

Prosjektet består av to deler: en kvantitativ undersøkelse av kommunal kultursektor som legges frem 16. juni og en kvalitativ undersøkelse av utnyttelse av, og behov for, arealer knyttet til kunst og kultur i et utvalg norske kommuner, som lanseres under Arendalsuka, 17. august.

Program:

Kunstnerisk innslag
Åpning av lanseringsarrangementet Odin Adelsten Aunan BohmanStatssekretær i Kulturdepartementet
Velkommen v/ Fagforbundet
Presentasjon av forskningsrapporten Kristine Persdatter MilandForsker og prosjektleder, Telemarksforsking Bård KleppeSeniorforsker, Telemarksforsking
Spørsmål, svar og avslutning Monica LarssonGeneralsekretær, Norsk kulturforum
Etter lanseringen inviterer vi til en velsmakende lunsj, en variert Mezah-meny fra Midtøsten, servert av Cafe Mela