Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

NOKU som kunnskapsressurs- og formidler

Gjennom NOKUs kompetansenettverk, våre møteplasser, prosjekter og forskning henter vi inn kunnskap og erfaringer fra den lokale kultursektoren. Nettverket i NOKU sitter på verdifull erfaring og kunnskap, og denne kunnskapen formidles videre til nasjonale myndigheter, institusjoner, KS og andre aktører og interesserte gjennom egne publikasjoner og rapporter, kronikker, høringer og uttalelser. NOKUs nettverk er en kunnskaps- og erfaringsbase som stadig videreutvikles og utvides – til gode for et samlet, lokalt kulturliv over hele landet.

Vi holder på å utvikler kunnskapsbanken for den lokale kultursektoren.

Våre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.

Styrke
NOKU utviler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as