Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

NOKU som nettverksorganisasjon

NOKU samler hele den lokale kultursektoren i et landsdekkende nettverk. Et mangfold av representanter fra NOKUs medlemmer bidrar inn i nettverket med sin erfaring, kompetanse og kunnskap for å etablere et godt lokalt og regionalt kunst- og kulturliv. Gjennom nettverket styrkes og videreutvikles kunnskap gjennom meningsutveksling, samarbeid og dialog.

NOKUs kompetansenettverk består av flere undernettverk basert på forskjellige faglige temaer. Med et helhetlig perspektiv på det lokale kulturlivet dekker NOKUs nettverk over et mangfold av fagområder som ligger under kulturfeltets virkeområde. NOKUs målsetting er å gi mulighet for kompetanseutvikling for alle som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for den lokale kultursektoren.

Dette er våre nåværende og potensielle nye nettverk og satsninger:

  • Nettverk for kulturledere i kommunesammenslåing
  • Nettverk for internasjonal kulturutvikling
  • Nordisk kommunenettverk for kunst/kultur og inkludering
  • Nettverksprosjekt barn/unge og medvirkning
  • Barne- og ungdomskulturnettverket
  • Nordisk nettverksprosjekt: samarbeid mellom forvaltningsnivåene i den nordiske kulturpolitikken  
  • Småkommunenettverk
  • Nettverk for kunst/kultur og reiseliv
  • Nettverk for kunst/kultur og folkehelseVåre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.

Styrke
NOKU utviler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as