Gå til innholdet

Foto: Grethe Nygaard

NOKU bygger nettverk og formidler kunnskap: Ved å dra veksler på våre medlemmers kompetanse og erfaring, har NOKU etablert og jobber for å videreutvikle et sterkt kompetansenettverk som bidrar med kunnskaps-, erfaringsdeling og kompetanseutvikling for den lokale kultursektoren.

NOKU skaper møteplasser for den lokale kultursektoren: Gjennom møteplasser som seminarer, faglige og sosiale fora, ressursbanker og regionale og nasjonale arrangementer, skaper NOKU rom for meningsutveksling, debatt og utveksling av kunnskap og erfaringer fra arbeidet med å utvikle og tilrettelegge for den lokale kultursektoren. Den kunnskaps- og erfaringsutvekslingen som oppstår på våre møteplasser, bistår kommunene og fylkeskommunene i å etablere gode kultursamfunn i tråd med Kulturlovens intensjoner. 

NOKU er en viktig ressurs i det offentlige ordskiftet: Gjennom vårt kompetansenettverk er NOKU en viktig kunnskapsressurs og samarbeidspart på vegne av det lokale kulturlivet i den offentlige kulturdebatten. NOKU formidler kunnskap om og løfter behovene til den lokale kultursektoren.

Våre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.

Styrke
NOKU utviler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as