Gå til innholdet

Vi er

Norsk kulturforum (NOKU) er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren.
Medlemmene i NOKU er primært kommuner og fylkeskommuner som sammen danner et landsdekkende kompetansenettverk bestående av lokale og regionale kulturledere, kulturpolitikere og kulturfaglige ansatte i kommunal sektor.

NOKUs formål er å bistå våre medlemmer, kommunene og fylkeskommunen i å etablere og tilrettelegge for gode lokalsamfunn, der kunst og kultur er en vesentlig bidragsyter til menneskers livskvalitet.

NOKU jobber mot disse målene ved å:

  • Skape arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling både på regionalt og nasjonalt nivå
  • Initiere og stimulere til prosjekter og forskning som bidrar til ny kunnskap om den lokale kultursektoren
  • Bidra inn i den nasjonale kulturpolitikken med kunnskap om den lokale kultursektoren  
  • Bidra til kulturpolitisk debatt og meningsutveksling hvor det lokale kunst- og kulturlivet settes på agendaen

Våre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.

Styrke
NOKU utviler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as