Gå til innholdet

Landskonferanse 2014

Vellykket fagseminar og landskonferanse i Hamar kulturhus! (25.06.2014)

Norsk kulturforum gjennomførte både fagseminar og landskonferanse i Hamar kulturhus 10.-12. juni. Tre interessante og vellykkede dager der kulturlivets behov for egnede lokaler ble belyst fra ulike innfallsvinkler.  Les oppsummerende artikkel av de viktigste temaene.

Kulturhusdebatten har tatt fokuset bort fra kulturlivets faktiske behov for lokaler, være seg aktivitetslokaler, opplæringslokaler, produksjonslokaler, møtelokaler, lager eller formidlingslokaler. Vi trenger de nye kulturhusene som gir kulturlivet gode aktivitets- og formidlingslokaler. Men disse husene kan aldri dekke kulturlivets totale arenabehov. Som idretten trenger tilrettelagte arenaer for den enkelte idrett, trenger også kulturlivet tilrettelagte arenaer for den enkelte kulturaktivitet. 

Kulturlivet bruker skolelokaler, idrettsarenaer, kirker, organisasjonseide hus, nedlagte industrilokaler og egne hjem. De fleste av disse lokalene er ikke egnet for den kulturaktiviteten som drives der.

Norsk kulturforum arbeider med å få en landsomfattende og enhetlig kartlegging av kulturarenaer, både de som får penger og de som ikke får penger. Vi trenger denne oversikten for å gi kulturlivet egnede lokaler for utvikling og formidling over hele landet.

Noen av foredragene finner dere om dere leser videre under.

Er det rom for kultur? (21.02.2014)

Norsk kulturforums fagseminar, landsmøte og landskonferanse 2014 ble avviklet 10.-12. juni i Hamar kulturhus.  Det var tilsammen 155 medlemmer og andre samlet, til tre vellykkede dager med mange inntrykk, gode pauser og god stemning.

Konferansens tittel Er det rom for kultur?,  skal tolkes i vid betydning. Vi var opptatt av et lokalt kulturløft og styrking av den kulturelle grunnmuren. Se Program og foredragsholdere her.

10. juni arrangerte vi et fagseminar om hus for kultur med foredragsholdere som representererte et bredt spekter av kulturaktører. Både foredragene og diskusjonene vitner om et økende behov for å få oversikt over hvilke lokaler som finnes og brukes til kultur. Mange etterlyser både flere og bedre lokaliteter for sine kulturaktiviteter.

Vi vil etterhvert legge ut foredrag og annet relevant stoff fra disse dagene på denne siden.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as