Gå til innholdet

Hvordan styrke kommunens kultursatsning i og gjennom sammenslåingsprosessen?

Innlegg på NOKU-seminaret «Grip muligheten» – hvordan styrke kommunens kultursatsning i og gjennom sammenslåingsprosessen? 15. november Litteraturhuset i Bergen.


Avdelingsleder Ingvill Dahl ved Distriktssenteret holder innlegg om kultur som samfunnsutvikler. Innlegget gir deg argument for hvorfor kultursektoren er et av de viktigste områdene i kommunen.

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Ingvill Dahl
(181115_kommunesammenslaing_noku.pdf, 4MB)


Virksomhetsleder - Kultur, idrett og fritid i nye Larvik, Bård Jacobsen: holder innlegg om kommunesammenslåingsprosessen mellom Larvik og Lardal – når liten møter stor!

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Bård Jacobsen
(nar-liten-moter-stor.pdf, 709kB)


Kultursjef i nye Indre Fosen, Kine Kimo Larsen holder innlegg om kommunesammenslåingsprosessen mellom Rissa og Leksvik – og veien fram mot nye Indre Fosen kommune med kulturbygging som verktøy

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Kine Kimo Larsen
(nokuseminar-grip-sjansen-siste-versjon-15.11.18.pdf, 36MB)


Programleder områdeløftene Tøyen og Grønland, Kjersti Grut holder innlegg om Metoder for innbyggerinvolvering – med erfaring fra områdeløft i Oslo

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Kjersti Grut
(20181115-noku-medvirkning-og-innbyggerinvolvering-omradeloft.pdf, 25MB)


Tidligere Kommunalsjef kultur-og idrett Odda kommune, Lage Thune Myrberget: holder innlegg om kommunesammenslåingsprosessen i Odda - kultur er også kraft!

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Lage Thune Myrberget
(sammenslaingsprosess-kultur-forum-nov-2018.pdf, 9MB)


Kultursjef Asker kommune, Barbara de Haan holder innlegg om nye Asker hvor FNs bærekraftsmål er rammeverk i kommunesammenslåingsprosessen

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Barbara de Haan
(presentasjon-fn_barekraftsmal-og-utvikling-av-kunst-og-kulturfeltet-i-asker.pdf, 4MB)


Kommunaldirektør for klima, kultur og næring i Bergen kommune Harm-Christian Tolden holder innlegg om «Hvordan styrke kultursatsningen i Bergen gjennom planarbeid?»

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Harm-Christian Tolden
(noku-presentasjon-15.11.pdf, 1MB)


Kultursjef i Stavanger Arnfinn Bjerkestrand holder innlegg om «Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen»

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Arnfinn Bjerkestrand
(noku-seminar-15.11.2018-kulturplan-og-kommunesammenslaing.pdf, 3MB)    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as