Gå til innholdet

Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid.

Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Norsk kulturforum arbeider for å styrke kulturens posisjon i samfunnsutviklingen - og vi mener det er viktig å synliggjøre kunsten og kulturens rolle i sammenslåingsprosessen.

I denne ressursbanken kommer vi til å dele erfaringer og gode råd - som en ressurs og verktøy for deg som er i prosessen. Ressursbanken er under utvikling.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as