Gå til innholdet

EØS-prosjektet "Cultural Routes for Regional Development", hvor Norsk kulturforum var prosjektdeltaker, har nå resultert i en omfattende inspirasjonsguide for arrangører og utviklere av kulturstier og kulturturisme. 

 

Prosjektet "Cultural Routes for Regional Development" var et bilateralt samarbeidsprosjekt mellom Litauen og Norge, hvor målet var å utveksle gode erfaringer, kunnskap og praksis for planleggere av kulturstier og kulturturisme på en konferansen høsten 2019 om kulturminner og kulturelle veier og leder. Konferansen ble arrangert i den hanseatiske byen Kaunas, Litauen.
Kulturdepartementet i Litauen var arrangør, og Norsk kulturforum, Kulturrådet og Riksantikvaren er deltakere i prosjektet fra Norge sin side. 

Nå har prosjektet resultert i utgivelsen av "Guidelines for Planners of Cultural Routes" publisert, hvor en rekke av de norske samarbeidspartnerne og aktører presenterer sitt arbeid og praktiske eksempler rundt regionsutvikling, arbeid med kulturstier og -leder.

I "Guidelines" kan arrangører og utviklere av kulturstier og kulturturisme finne inspirasjon og se gode eksempler når det kommer til å ta vare på kulturarv, legge til rette for samfunns- og regionsutvikling, og utvikle turisme og reiseliv som tar hensyn til og skaper oppmerksomhet rundt kulturhistorie og kultur i lokalmiljøet. Les guiden her.

/share/mime/48/pdf.png Guidelines for planners of cultural routes
(guidelines-for-planners-of-cultural-routes.pdf, 2MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as