Gå til innholdet

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Hvordan skape god tilgjengelighet på kulturarrangement?

”Tilgjengelighet Kultur-Norge” er et prosjekt som drives av Norske konsertarrangører. Målet med prosjektet er å gjøre festivaler/kulturarrangement tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og å bedre muligheten for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

NKA har utarbeidet Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører og arrangerer kurs i tilgjengelighet. Kurset gir arrangører innføring i hvordan kulturarrangører kan tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne at det finnes god informasjon på nettside og trykket materiell. NKA jobber nå med å lage en tilgjengelighetsmerking som kulturarrangører kan bruke på nettside og trykket materiell for å vise at de er tilgjengelig. I tillegg har NKA laget en oversikt over hva er det som må stå av informasjon på hjemmesiden.

NKA samarbeider med Brukerorganisasjonene og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommuner og fylker og de har innledet et samarbeid med NOKU for å tilby kommunene foredrag om tilgjengelighet.

Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner som arrangerer og tilrettelegger for kulturvirksomhet er oppmerksom på viktigheten av å tilrettelegge for alle brukergrupper i kulturlivet.

Les mer om prosjektet her.
Vil du bestille kurs? Les mer her.

/share/mime/48/pdf.png Les oppfordring til kommunene og fylkeskommunen fra NKA om støtteordninger for tilgjengelighet
(oppfordring-fra-nka-til-kommuner-og-fylkeskommuner-.pdf, 31kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as