Gå til innholdet

Spenningsfelt: kultur for barn og unge (27.09.2019)

Vi skal få vår aller første stortingsmelding for barn- og ungdomskultur, og i den forbindelse har Norsk kulturforum sammenfattet den kunnskapen som vårt nettverk besitter, og sett på de utfordringene som eksisterer på barne- og ungdomskulturfeltet i dag i kommunal sektor.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as