Gå til innholdet

Tematiske publikasjoner

Norsk kulturforum har de siste årene laget ulike publikasjoner om lokalt kulturliv og kulturarbeid. Disse er ment som hjelpemidler for kommuner og andre som leter etter ideer og innfallsvinkler for kulturplanlegging og strategisk arbeid.

Alle publikasjonene (trykk Les mer) kan lastes ned og leses i pdf- versjon. Noen av publikasjonene er også lagt ut på issue.com og kan leses som e-pub.

 

Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid

Prisen Norges kulturkommune deles ut av Norsk kulturforum. Den første prisen gikk til Larvik kommune i 1992, den siste til Risør kommune i 2015.

Prisen er en ankerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle.


Fra undring til endring - norsk versjon nett

I arbeidet med kultur og samfunnsplanlegging er det viktig å involvere innbyggere, næringsdrivende, offentlige, frivillige og private interessenter. Det er viktig med brede og inkluderende prosesser knyttet til kartlegging og synliggjøring av egenart og egne ressurser. Publikasjonen er en oppsummering fra et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane. 

I tillegg til den norske versjonen er den også oversatt til engelsk.


Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Publikasjonen viser lokaler som brukes til kultur; noen nye, noen gamle, noen egnet, noen mindre egnet. Hvilke lokaler brukes og hvilke lokaler trengs til møtevirksomhet, til innøving, utøving, produksjon, opplæring, formidling mm på kulturfeltet. Behovene er mange og forbedringspotensialet er stort.


Godt lokalt kulturarbeid

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.


Helt eller stykkevis og delt?

Dette heftet handler om hvordan vi skal gi barn og unge de gode opplevelsene og positive erfaringene som danner oss og gjør oss til hele, engasjerte, kreative, dyktige mennesker.


Kulturpolitikk for framtiden

Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling


Kulturutvikling. Veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune.

Veilederen tar for seg spørsmål det er naturlig å stille når en starter arbeidet med forankring av kulturlovens intensjoner i egne kulturpolitiske dokumenter.


Kulturlova

Lov om offentlege styremakters ansvar for kulturverksemd.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as