Gå til innholdet

Bli medlem

NOKU er et kompetansenettverk som består primært av små, mellomstore og store kommuner, byer og fylkeskommuner, og gjennom vårt nettverk bistår vi medlemmene våre i å etablere gode lokalsamfunn der kunst og kultur er en vesentlig bidragsyter til innbyggernes livskvalitet.

Dette gjør NOKU for våre medlemmer:

  • Skape arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling både på regionalt og nasjonalt nivå
  • Initiere og stimulere til prosjekter og forskning som bidrar til ny kunnskap om den lokale kultursektoren
  • Bidra inn i den nasjonale kulturpolitikken med kunnskap om den lokale kultursektoren  
  • Bidra til kulturpolitisk debatt og meningsutveksling hvor det lokale kunst- og kulturlivet settes på agendaen.

Gjennom medlemskap i NOKU får de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet mulighet til å ta del i et landsdekkende nettverk. NOKU samler hele den lokale kultursektoren i et nettverk for å dele kunnskap og erfaringer for å styrke den lokale kultursektoren.

Medlemskap kan tegnes av:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Offentlige og halvoffentlige organisasjoner og institusjoner innen kulturfeltet
  • Støttemedlemskap for enkeltpersoner
Ønsker du medlemskap? Bruk innmeldingsskjema nedenfor!

Kontingentsatser 2020

Kommuner med inntil 1 999 innb. Kr.  1 000
Kommuner med  2 000–3 999 innb. Kr.  3 000
Kommuner med 4 000–9 999 innb. Kr.  5 000
Kommuner med 10 000–14 999 innb. Kr.  8 000
Kommuner med 15 000 - 19 999 innb. Kr.  10 000
Kommuner med 20 000 - 29 999 innb. Kr. 13 000
Kommuner med 30 000 - 49 999 innb.  Kr. 16 000
Kommuner med 50 000 - 99 999 innb.  Kr. 20 000
Fylkeskommuner/kommuner over 100 000 innb.  Kr.  25 000
   
Institusjoner/organisasjoner 0–14 ansatte Kr.   1 440
Institusjoner/ organisasjoner over 15 ansatte Kr.   2 850
Støttemedlemskap (privatpersoner) Kr.      365
 
 Kommuner med innbyggertall over 20 000 faktureres halvårig.
Kontingentsatser for 2020 ble vedtall på Landsmøtet 11.juni 2019.
Utmelding må skje innen 31.12, alle som står som medlem 1. januar er forpliktet til å betale kontingent.

/share/mime/48/pdf.png Medlemmer per 29.10.19
(medlemmer-per-29.10.19.pdf, 70kB)

Innmelding i Norsk kulturforum


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as