Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

Ressursside for fylkeslagene

Fylkeslagene er selve kjernen i NOKUs virksomhet. I fylkeslagene samles og diskuteres lokale problemstillinger, som så tas videre i vårt nasjonale nettverk gjennom NOKU sentralt. Fylkeslagene i NOKU er viktige møteplasser for kulturarbeiderne rundt om i kommunene. Driften av fylkeslagene baseres på frivillighet og dugnadsarbeid. På denne siden finner dere ressurser slik at dere lett skal kunne drive god og hensiktsmessig drift som gagner det lokale kulturlivet.

 

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for fylkeslagene i Norsk kulturforum
(handbok-for-fylkeslagene-i-norsk-kulturforum.pdf, 1011kB)

/share/mime/48/msword.png Mal for vedtekter i fylkeslag i Norsk kulturforum
(mal-vedtekter-fylkeslag.docx, 24kB)

/share/mime/48/msword.png Mal til årshjul for fylkeslag
(arshjul-forslag.docx, 22kB)

/share/mime/48/msword.png Mal saksliste årsmøte og veiledning
(sakliste-arsmotet-mal.docx, 34kB)

/share/mime/48/msword.png Mal forslagsskjema årsmøte
(forslagsskjema-arsmote-mal.docx, 15kB)

/share/mime/48/msword.png Mal fullmaktsskjema årsmøte
(fullmaktsskjema-mal.doc, 183kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as