Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

Fylkeslag

NOKU skal være et bindeledd for dem som arbeider med å utvikle og tilrettelegge for den lokale kultursektoren.

Over hele landet etablerer NOKUs fylkeslag regionale møteplasser for den lokale kultursektoren. Her diskuteres regionale og lokale behov, og møteplassene utvikles i stor grad av fylkeslagene selv. Regionale møteplasser er en vesentlig del av NOKUs arbeid, da den lokale kultursektoren møtes og utveksler erfaringer rundt arbeidet med kunst og kultur i sitt lokalmiljø.

Fylkeslagene drives av et eget styre valgt av Norsk kulturforums medlemmer i fylket. Det er ikke fylkeslag i alle fylker. Aktiviteten varierer fra fylkeslag til fylkeslag. De fleste arrangerer konferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. Noen arrangerer faglige møter og andre arrangerer studieturer.

Fylkeslagene er viktige i Norsk kulturforums arbeid. Innspill fra og informasjon om kommunene er avgjørende for det arbeidet Norsk kulturforum gjør overfor sentrale myndigheter og samarbeidspartnere. De er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

Noen av fylkeslagene har egne hjemmesider.

NOKU Vestfold
Kontaktperson: Synnøve Viksand Johnson, Sandefjord kommune. Tlf: 905 98 049, e-post: synnove.viksand.johnson@tonsberg.kommune.no


NOKU Rogaland
Kontaktperson: Morten E. Hansen, Sola kommune. Tlf: 990 14 386, e-post: morten.hansen@sola.kommune.no


NOKU Viken
Kontaktperson: Marja Lyngra Høgås, Ringerike kommune. Tlf: 413 37 072, e-post: marja.lyngra.hogas@ringerike.kommune.no


NOKU Telemark
Kontaktpersoner: Signe Marie Kittelså, Vinje kommune. tlf: 958 97 895, e-post: signe.m.kittelsaa@vinje kommune.no

NOKU Agder
Kontaktperson: Louise Tallaksen Pariggi, Lindesnes kommune, tlf: 90012583, Louise.Tallaksen.Pariggi@lindesnes.kommune.no

NOKU Vestland
Kontaktperson: Odd Gunnar Myhre, Vågsøy kommune, tlf.: 90195701, odd.gunnar.myhre@vagsoy.kommune.no

NOKU Møre og Romsdal
Kontakperson: Eigunn Stav Sætre, Kristiansund kommune, Tlf. 97654294, eigunn.stav-satre@kristiansund.kommune.no


NOKU Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Rissa kommune. tlf: 970 73 817, e-post: kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as