Gå til innholdet

Styreprotokoller

Her kan du følge med på hva Norsk kulturforum sitt sentralsyre sitt arbeid

Styreprotokoller fra: 2019/2020 (01.11.2019)

Styreprotokoller fra: 2018/2019 (01.11.2019)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as