Strategi

Årsmøtet i 2019 vedtok en treårig strategi for Norsk kulturforum for perioden 2019-2021. Denne strategien er førende for organisasjonens aktivitet og virksomhet.

Misjon

Norsk kulturforum er en landsdekkende interesse- og
kompetanseorganisasjon som samler hele kultursektoren i kommuner
og fylkeskommuner over hele Norge. NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Visjon

Norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv skal være drivkraften for økt livskvalitet for alle.

Formål

NOKU styrker den lokale kultursektoren, slik at kunst og kultur blir en vesentlig bidragsyter til å skape gode lokalsamfunn og gi mennesker økt livskvalitet.

Verdier

Samle

NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.


Dele

NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.


Styrke

NOKU utvikler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere.

Ønsker du å lese hele strategien vår, kan du laste den ned her!