Gå til innholdet

Hilde Pedersen, nestleiar Noku Telemark, Silje Hagen, ungdoms og fritidsleiar, Else Blom, (styreleder i NOKU), Signe Marie Kittelsaa, kultursjef, Ea Kristine Bakken, frivilligkoordinator.

Vinje er Telemarks kulturkommune 2019

Telemark har i dag kåret sin fylkeskandidat og Else Blom (NOKUs styreleder) var til stede på fylkeskulturkonferansen og delte ut diplom.

Prisen Norges kulturkommuner er lagt opp slik at fylkeslagene våre kårer regionsvinnere som går videre til den nasjonale kåringen, og prisen er også lagt opp slik at det er opp til enhver kommune om de ønsker å delta i kåringen. I Telemark så har det bare vært en kommune som har søkt seg til tittelen Norges kulturkommune.Men det er ikke hvilken som helst kommune!

Telemarks kulturkommune i 2019 er en kommune som lenge har arbeidet godt med den kulturelle grunnmuren, en kommune som viser administrativ og politisk vilje til å satse på kulturlivet og på å formidle kulturarven sin – en kommune som tar en nasjonal rolle i å fremme språk, litteratur og diktning. Her vokste blant annet Aasmund Olavsson Vinje opp – som i 2018 hadde 200 års jubileum – som kommunen markerte stort!  Vinje kommune gratuleres med fylkestittelen og ønskes lykke til videre i den nasjonale kåringen!

Norges kulturkommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.

For å synliggjøre hva vi legger vekt på i dette arbeidet, har vi utarbeidet to publikasjoner. Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, med generell oversikt over vinnere siden starten i 1992 og reportasjer fra de nominerte i 2015, og Godt lokalt kulturarbeid med reportasjer fra de nominerte kommunene i 2011 og 2013.

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Slik er prossessen:
Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren samme året. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse kommunene søker direkte til Norsk kulturforum.

Innhold i søknad:
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene våre viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen:
Juryen vil til enhver tid bestå av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as