Gå til innholdet

Norges kulturkommune 2015 (22.05.2015)

Kåringen av Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.

Prisen ble delt ut 2. juni av leder i Stortingets Familie- og kulturkomite. Utdelingen var på Stortinget.

Årets nominerte var Alta, Risør og Ål kommune.

Vinneren ble Risør kommune

Alta kommune legger til rette for et svært aktivt og variert kulturliv i spenningsfeltet samisk, norsk, finsk og russisk kultur. Kommunens planarbeid, økonomiske bidrag og engasjement med basis i nordkalotten, institusjoner og ulike kunstuttrykk er betydelig. Innsatsen er synlig både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Risør kommune har gjennom en årrekke hatt et langsiktig perspektiv på sin kultursatsing. Gjennom stedsutvikling, kulturvern, godt samspill mellom offentlig og privat innsats, er kommunen sentral i etablering og drift av kulturtilbud lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kommunen engasjerer seg i mange spennende tilbud for egne innbyggere, både amatører og profesjonelle, tilreisende og fastboende.

Ål kommune er en viktig drivkraft for kulturlivet i hele Hallingdal. Målrettet og langsiktig satsing på arenaer for kultur og samarbeid mellom offentlig og frivillig innsats er sentralt. Kommunen er også opptatt av samarbeidet mellom kultur og helse, og videreutvikling av Ål kulturhus som et mangfoldig kulturhus er et av satsingsområdene.

Alle tre kommunene har jobbet godt med å finne helhetlige og langsiktige løsninger  med grunnlag i egen lokalkultur. De har vist evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse og finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører, og bruker dette både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunene får inntil 20 minutter hver til å presentere seg.

Juryens medlemmer har vært:
- Svein Harberg, leder av Stortingets Familie- og kulturkomité
- Gunn Marit Helgesen, leder i KS
- Per Aimar Carlsen, styreleder i Norsk kulturforum og leder for juryen

Alta, Risør og Ål kommune er nominert til prisen Norges kulturkommune 2015 (20.04.2015)

Juryen for Norges kulturkommune 2015 har nominert tre kandidater, Alta, Risør og Ål kommune, til prisen NORGES KULTURKOMMUNE 2015.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder). De tre nominerte kommunene vil presentere seg på Stortinget 2. juni før leder av Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg, deler ut prisen til vinneren.

Norsk kulturforum har i år fått søknader fra 16 svært gode kandidater til prisen. 9 av søknadene (representerer 10 fylker) har vært gjennom vurdering i eget fylke og er allerede kåret til Årets kulturkommune i sitt fylke. Norsk kulturforums fylkeslag har vurdert flere kandidater fra hvert av disse fylkene.

Det er ikke enkelt å sammenligne kommuner, men juryen har i år som tidligere år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne de gode løsningene og jobbe helhetlig og langsiktig med eget kulturgrunnlag. Det er lagt vekt på evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse politisk og administrativt, finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører og bruke disse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Juryen mener de tre nominerte jobber godt med dette.

I tillegg til selve søknaden fra kommunen har juryen sett på hjemmesider, vurderinger i Kulturindeksen fra Telemarksforsking og tilgjengelige KOSTRA-tall.

 

Hvem blir Norges kulturkommune 2015? (01.10.2014)

"Når vårt langsiktige arbeid med kultur blir kronet med en pris og videre en nominasjon ut over fylket, så er det en anerkjennelse for at vår satsing på kultur nytter. Vi blir lagt merke til og det gir innbyggerne en stolthet overfor kommunen, samt et pluss i vårt omdømmearbeid. Kultur på Utsira betyr dugnad, fellesskap og felles eierforhold".

Utsira, Norges minste kommune, ble kåret til årets kulturkommune i Rogaland 2013. I den nasjonale konkurransen ble de sammen med Hammerfest, Kvam og Trondheim en av fire kandidater til prisen Norges kulturkommune. Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturkommune 2013. 

Nå er arbeidet med kåring av fylkesvinnere godt i gang. Kanskje din kommune vil søke?
Du finner mer informasjon her.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as