Gå til innholdet

Vinje kommune kåret til Norges kulturkommune 2009 (02.02.2009)

Norsk kulturforum kåret 3. februar Vinje kommune til "Norges kulturkommune 2009". Det var tre nominerte kandidater til prisen, Karmøy kommune i Rogaland, Modum kommune i Buskerud og Vinje kommune i Telemark. 

Prisen ble delt ut av leder for Stortingets familie- og kulturkomite, May-Helen Molvær Grimstad. Hun berømmet kommunene for deres kulturengasjement og poengterte at alle de tre kommunene i utgangspunktet ville være verdige vinnere av prisen Norges kulturkommune 2009.

JURYENS BEGRUNNELSE
De tre kommunene som her har presentert seg har alle dokumentert en omponerende innsats for å skape trivsel, identitet, utvikling og opplevelser for sine innbyggere og besøkende. Hver for seg er de forbilder for andre og fortjener honnør.

Juryen har følgende å si om vinneren av Norges kulturkommune 2009
Årets vinner har rike kunst- og kulturtradisjoner. Kommunen er preget av sterk bevissthet om egen kulturell identitet, noe som skaper trygghet og gode utviklingsmuligheter for åpenhet, mangfold og kreativitet.
Politisk forankring og systematisk satsing på kunst og kultur har bidratt til utvikling av et kulturliv som er nyskapende, involverende og inkluderende.
Gjennom sine plandokumenter gir kommunen uttrykk for at kultursatsingen er et strategisk grep for å holde fast på det særpreget som gir tilknytning og skaper identitet.
Kultursatsingen hos årets vinner springer ut fra vidtfavnende, ambisiøse og strategiske tanker. Men stor gjennomføringskraft og jordnær innstilling hos kommunens kulturarbeidere og innbyggere, resulterer i tilpassede arenaer, spennende samarbeidsprosjekter, mange og gode tiltak, variert aktivitet og store opplevelser.

Prisen er en skulptur av kunstneren Kjersti Wexelsen Goksøyr. 

Norsk kulturforum vil arbeide for å synliggjøre Vinje kommunes kulturarbeid gjennom egne møteplasser og formidlingskanaler. 

På samme måte vil Norsk kulturforum følge opp Karmøy kommune og Modum kommune for å synliggjøre deres arbeid som gode eksempler for andre kommuner.

 

Norges kulturkommune 2009 kåres 3. februar (29.01.2009)

Det nærmer seg kåring av Norges kulturkommune 2009. Prisen deles ut av leder for Stortingets familie- og kulturkomite May-Helen Molvær Grimstad.

De nominerte kommunene er Karmøy, Modum og Vinje som hver på sin måte er verdige kandidater til å motta prisen.

Karmøy kommune er nominert for sin langsiktige satsing på kulturfeltet. det som særlig utmerker seg er kommunen sin satsing på bredde, samtidig som kvalitet og profesjonalitet vektlegges. 

Modum kommuner markedsfører seg selv som kulturkommune og er nominert for sitt målrettede arbeid i, for og med kulturlivet gjennom å gjøre kultur til et eget målområde i kommuneplanen og oppfølgingen av dette i tverrsektoriel tenkning.

Vinje kommune er nominert for sin planmessige forankring og systematiske satsing på kunst og kultur, sin sterke bevissthet om egen kulturell identitet og dennes betydning for lokalsamfunnet.

Les hele pressemeldingen under.

Norges kulturkommune - Kommuner fra fylker som ikke arrangerer egen kåring (10.07.2008)

Norsk kulturforum har fylkeslag i de fleste fylker, men det mangler et par (se under). Kommuner fra disse fylkene kan likevel delta i kåringen av Norges kulturkommune. Søknaden sendes til Norsk kulturforum sentralt og vil bli vurdert av en egen jury. Det gjelder de samme regler og skjema for disse kommunene som for kommuner som går gjennom en fylkeskåring.

Søknadsfrist 10. september

For mer informasjon om fylkeskåringene kontakt Norsk kulturforums fylkesledd. Se kontaktliste under.

Norges kulturkommune (06.06.2008)

Norsk kulturforum har startet arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2009. Det kåres fylkesvinnere høsten 2008. Fylkesvinnerne går videre til den nasjonale kåringen som vil finne sted i februar 2009.


Vi håper mange kommuner ønsker å delta. Materialet vi får inn vil også bli brukt i arbeidet med å informere om vårt mangfoldige lokale kulturliv og kulturarbeid.

 

Brosjyre nynorsk og bokmål

Rammer og retningslinjer

Registreringsskjema


Norges kulturkommune - Ny kåring 2009 (14.02.2008)

Norsk kulturforum har startet arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

I 2007 var det Kristiansand kommune som ble kåret til Norges kutlurkommune. Kanskje din kommune blir Norges kulturkommune i 2009? Arbeidet er allerede i gang i Norsk kulturforums fylkeslag. Fylkesvinnerne offentliggjøres høsten 2008.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as