Gå til innholdet

Sandnes Norges kulturkommune 2011 (04.04.2011)

Norsk kulturforum har gleden av å gratulere Sandnes kommune med prisen Norges kulturkommune 2011.

Prisen ble delt ut av Kulturminister Anniken Huitfeldt på et eget arrangement på Stortinget, der de tre nominerte kommunene Bodø, Lindås og Sandnes presenterte seg før vinneren ble kunngjort.

Juryen, som har bestått av Jorunn Bøe, styreleder Norsk kulturforum, Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité, og Hans Clementz, spesialrådgiver KS, uttaler følgende:

Norges kulturkommune 2011 har lenge hatt høy befolkningsvekst; en vekst og en urbanisering som har gitt kommunen nye utfordringer. Juryen har vektlagt det langsiktige stedsutviklingsarbeidet preget av medvirkning og omstillingsevne. Kommunen har oppnådd gode resultater først og fremst gjennom utvidet kulturtilbud til egen befolkning, dernest også i form av en styrket regional posisjon og et positivt omdømme.

Kommunen har gjennomgående gode tilbud til hele befolkningen og har nylig utarbeidet ny kommunedelplan for kultur fram til 2020. Her legges det opp til strategier som skal sikre gode tilbud i forhold til fritidsaktivitet, profesjonell kunst- og kulturformidling samt kunst- og kulturproduksjon.

Kommunen har etablert et bredt spekter av kulturarenaer som favner befolkningens mulighet for både egenaktivitet og gode opplevelser. Det er videre satset på gode undervisnings- og formidlingslokaler for kultur, der både gamle og nye kulturuttrykk har fått plass. Kommunen har vist en modig tilnærming til å invitere barn og unge med og vektlegge deres innspill og ideer i kulturutviklingsarbeidet.

Det er en glede å kåre Sandnes kommune til Norges kulturkommune 2011.

Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å sette fokus på kommunenes kulturengasjement og deres innsats for et godt og allsidig kulturtilbud for innbyggerne. For 2011 er det lagt spesiell vekt på arbeidet med forankring av kulturloven og kultur som samfunnsbygger.

Det var svært mange gode søkere til årets kåring. Det er stor variasjon mellom søknadskommunene, både i innbyggertall, kulturtilbud, kulturplanlegging og organisering. Kvaliteten på søknadene er høy, og det var en utfordring å velge ut de tre nominerte og i siste omgang kåre vinneren.

Noregs kulturkommune 2011: Kandidatane er klare (03.02.2011)

Jakta på den beste kulturkommunen i landet er starta. Hausten 2010 nominerte fylkeslaga i Norsk kulturforum 11 kandidatar som er med i kampen om tittelen Noregs kulturkommune 2011.

- Vi har fått inn mange gode søknader i år. Det er stor variasjon mellom søknadskommunane, både i innbyggjartal, kulturtilbod, kulturplanlegging og organisering. Kvaliteten på søknadene er høg, så det vert ei utfordring å velje ut kandidatar som går vidare til den store finalen og kåringa 5. april, seier Jorunn Bøe, juryleiar og leiar i Norsk kulturforum.

Skien kommune - årets kulturkommune i Telemark (28.02.2011)

Sjå oppslag på Skien kommune si heimeside.

Bodø, Lindås og Sandnes nominert til tittelen Norges kulturkommune 2011 (15.02.2011)

Juryen for Norges kulturkommune 2011 har hatt sitt første møte og har blant 11 kandidater nominert tre som konkurrerer om tittelen. De vil alle være verdige vinnere, men kun en kan kåres. Kåringen finner sted på Stortinget 5. april 2011.

Juryen har valgt ut, i alfabetisk rekkefølge, Bodø, Lindås og Sandnes som finalister.

Gjennom prisen ønsker Norsk kulturforum å fokusere på kommunenes innsats for et godt og allsidig kulturtilbud. Arbeidet med forankring av kulturloven, godt planverktøy og gode rammer for både egenaktivitet og opplevelser er viktig i vurderingen. Alle de nominerte har synliggjort sitt fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet i sin tilrettelegging for et godt tilbud til innbyggerne.

Stokke kommune - årets kulturkommune i Vestfold (19.12.2010)

Sjå oppslag på Stokke kommune si heimeside.

Eid kommune - årets kulturkommune i Sogn og Fjordane (14.12.2010)

Sjå oppslag på Eid kommune si heimeside.

Sarpsborg kommune - årets kulturkommune i Østfold (08.12.2010)

Sjå oppslag på Sa.no og NRK Østfold.

Sandnes kommune - årets kulturkommune i Rogaland (30.11.2010)

Sjå oppslag på Aftenbladet.no og les kommentaren i Sandnesposten.

Bodø Kommune - Årets kulturkommune Nordland (22.11.2010)

Se oppslag i Avisa Nordland

Nes kommune - Årets kulturkommune i Buskerud (19.11.2010)

Se oppslag i Hallingdølen

Lindås kommune - Årets kulturkommune Hordaland (19.11.2010)

Se oppslag på Hordland fylkeskommunes hjemmeside.

Røyrvik - Nord-Trøndelags Kulturkommune og kandidat til Norges kulturkommune 2011 (01.11.2010)

En jury nedsatt av Norsk kulturforum Nord-Trøndelag har kåret Røyrvik kommune til Nord-Trøndelags kulturkommune. Les omtale i Namdalsavisa og Adressa

Hvem blir Norges kulturkommune 2011? (19.03.2010)

Norsk kulturforum har startet arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2011. Arbeidet starter i det enkelte fylke med nominering og vurdering av kandidater. Årets kulturkommune i fylkene kåres høsten 2010. Vinnerne fra fylkeskåringene går videre som nominerte kandidater til Norges kulturkommune. Juryen for den nasjonale kåringen er Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Halvdan Skard, leder av KS og Jorunn Bøe, leder av Norsk kulturforum. Den nasjonale juryen nominerer tre kandidater. Vinneren kåres våren 2011 på et eget arrangement i Oslo.

Brosjye for prisen finner du på bokmål her og nynorsk her. Informasjon om prisen på bokmål her og nynorsk her. Krav til kommunenes presentasjon finner du på bokmål her og nynorsk her.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as