Gå til innholdet

Kunnskap gjennom generasjoner

Lindås kommune var en av tre nominerte til prisen Norges kulturkommune 2011. At kultur er viktig vises blant annet ved at alle kommunestyremøtene begynner med innslag fra kulturskolen, og kultur er godt forankret i kommuneplanen. Lindås er korpskommunen framfor noen, men kommunen samarbeider godt med alle frivillige lag og organisasjoner.


Heil originalt

Som kommune er Lindås en tilrettelegger og pådriver for kultur. Politikerne bidrar både med vilje og penger, men innfallsvinkelen er at det genererer mye aktivitet når de frivillige selv står for driften av ulike aktiviteter.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as