Gå til innholdet

Opp og fram i Kvam

Kvam herad  var en av fire nominerte kommuner i 2013. Kommunen har de siste årene jobbet godt og systematisk med å snu et synende folketall. Innfallsvinklene har vært mange men kunst og kultur har vært viktig, der både barn, unge, amatører og etablerte kunstnere er tatt med. Kommunen arbeider godt med tilrettelegging gjennom etablerte nettverk der både offentlige, private og frivillige aktører er aktivt involvert.


Velkommen kunstner

Velkommen kunstner var overskriften da Kvam herad ville gjøre noe med det synkende befolkningstallet i 2007, samtidig som de ville satse på mer kunst for innbyggerne. Det er i dag gallerier, atelier, utsalg og opplæring.

Last ned PDF (345kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as