Gå til innholdet

Foto: Steinar Væge

Hemne er Trøndelags kulturkommune 2019

NOKU Trøndelag i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har nominert Hemne kommune som kandidat til Norges kulturkommune 2019.

NOKU Trøndelag nominerer Hemne kommune som sin kandidat til årets kulturkommune 2019.


I nominasjonsarbeidet har vi lagt til grunn de kriterier og forventninger som det legges vekt på ved den nasjonale kåringen. Dette innebærer å ha gode ordninger i det daglige kulturarbeidet i kommunen, samt å arbeide langsiktig, overordnet og med god politisk forankring i tråd med
kulturlovens intensjoner.


Vi mener Hemne ivaretar dette på en god måte. Hemne er en liten kommune med et levende kulturliv som viser stor bredde og høy aktivitet. Hemne har en solid kulturell grunnmur og politikere som har vist evne og vilje til å satse på kultur. Kommunen jobber godt med kultur ut fra et helhetlig perspektiv, med vekt på et godt tverrfaglig samarbeid og kulturens positive betydning for innbyggernes helse, for den enkeltes mestring og for et inkluderende fellesskap. Hemne framstår som en positiv og løsningsorientert kommune som er god til å samhandle på tvers
av offentlig, frivillig og privat sektor i egen kommune, og med aktører utenfor kommunen.

Kåring og utdeling av diplom 25.mai 2019.

Norges kulturkommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.

For å synliggjøre hva vi legger vekt på i dette arbeidet, har vi utarbeidet to publikasjoner. Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, med generell oversikt over vinnere siden starten i 1992 og reportasjer fra de nominerte i 2015, og Godt lokalt kulturarbeid med reportasjer fra de nominerte kommunene i 2011 og 2013.

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Slik er prossessen:
Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren samme året. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse kommunene søker direkte til Norsk kulturforum.

Innhold i søknad:
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene våre viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen:
Juryen vil til enhver tid bestå av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as