Gå til innholdet

"Vi e go´på å gjøre ting i lag"

Bodø kommune var en av tre nominerte til prisen Norges kulturkommune 2011. Kommunen har, gjennom godt lagspill og konkrete planer, De siste  årene utviklet seg fra en regional til en nasjonal kulturaktør. Tverrfaglig samarbeid der en forener profesjonelle, ungdom og frivillige har bidratt til forbedring og utvikling av kulturtilbudet til hele byens befolkning.

Last ned PDF (392kB)


Storforbrukerne

Ungdommene i Bodø mener selv det er fint å være ung i Bodø, - ja at byen faktisk først og fremst er en by for ungdom.  Kommunen har et godt ungdomsarbeid der egenaktivitet og medvirkning står sentralt. På tross av nedskjæringer i kommunebudsjettene har kommunen lykkes med utvikling og innovasjon. Samarbeid på tvers av sektorer og involvering har bidradt til dette.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as