Gå til innholdet

Finalistene til kåringen av Norges kulturkommune er klare! (12.06.2019)

Norsk kulturforum deler i 2019 ut prisen Norges kulturkommune, og juryen har nominert tre varierte og fremtidsrettede kulturkommuner til prisen.
Finalistene er, i alfabetisk rekkefølge: 

Drammen kommune – Larvik kommune – Sarpsborg kommune

Hemne er Trøndelags kulturkommune 2019 (21.03.2019)

NOKU Trøndelag i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har nominert Hemne kommune som kandidat til Norges kulturkommune 2019.

Time kommune er kåret til Rogalands kulturkommune (12.03.2019)

I knivskarp konkurranse blant flere søknader var det Time kommune som gikk av med seieren i Rogaland. Og Time går videre til den nasjonale konkurransen. Diplom ble delt ut på NOKU Rogalands årsmøte 8. mars.

Larvik er kåret til Vestfolds kulturkommune 2019 (04.03.2019)

Det kom inn fire sterke og gode søknader, så det ble en knivskarp konkurranse mellom Færder, Horten, Larvik og Sandefjord.

Radøy kommune kåret til Årets kulturkommune i Hordaland (28.02.2019)

Norsk kulturforum – Hordaland, har kåret Radøy kommune til Årets kulturkommune i Hordaland. Radøy kommune går derfor videre til den nasjonale kåringen av Norges kulturkommune.

Vinje er Telemarks kulturkommune 2019 (25.02.2019)

Telemark har i dag kåret sin fylkeskandidat og Else Blom (NOKUs styreleder) var til stede på fylkeskulturkonferansen og delte ut diplom.

Sarpsborg er kåret til Østfolds kulturkommune 2019 (12.02.2019)

Det ble en veldig spennende duell mellom to bykommuner i Østfold og det var ikke så lett å komme frem til en vinner. Kommunene ligger nære hverandre og på hvert sitt hold er de flinke til å fremheve sine likheter og ulikheter. Sarpsborg trakk det lengste strået og går derfor videre til den nasjonale konkurransen.

Kvinesdal er kåret til Agders kulturkommune 2019 (12.02.2019)

Den regionale juryen har kåret Kvinesdal til Agders kulturkommune 2019. Kvinesdal går dermed videre til den nasjonale kåringen. De utmerker seg med en imponerende utbygging og utvikling av viktige kulturelle møteplasser over ca 35 år og et planverk hvor kultur har en sentral plass i utviklingen av et godt lokalsamfunn for hele befolkningen.


Norges kulturkommune 2019: Første fylkeskåring i boks! (10.01.2019)

Drammen kommune er Årets kulturkommune i Buskerud 2019 og vil delta i Norges kulturkommune 2019 som Buskeruds kandidat.

Start prosessen nå! (24.05.2018)


NOKU kårer Norges kulturkommune 2017 (27.06.2017)

Velkommen til kåring av på Norges kulturkommune 2017  Sentralen i Oslo den 27 september i Oslo kl. 15.00 til 18.00

De nominerte i 2017 er: Bodø, Moss og Røros kommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk Kulturforum annet hvert år. Norsk Kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og Ann Evy Duun (KS) og tidligere styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder).

Under kåringen vil de nominerte kommunen få anledning til å presentere seg - og kulturarbeidet i kommunen sin. Prisen deles ut av Svein Harberg.

Etter prisutdelingen inviterer vi til en kulturpolitisk debatt om lokalt og regionalt kulturarbeid etter Stortingsvalget 2017 - «Hva nå Kultur-Norge?».


Flekkefjord kåret til Årets kulturkommune 2017 i Agder (28.04.2017)

Flekkefjord kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Agder, og er Aust- og Vest-Agders kandidat til prisen Norges kulturkommune 2017.

Juryen viser til arbeidet med det regionale kultursenteret Spira, som er blitt et kulturelt omdreiningspunkt med ringvirkninger langt utover senterest egen virksomhet. Kommunnen jobber systemmatisk og godt på kulturområdet, der viktige basistilbud går hånd i hånd med profesjonelle kulturtilbud.

Les mer begrunnelse her og presseoppslag i Agder her


Høyanger kommune kåret til Årets kulturkommune i Sogn og Fjordane (27.03.2017)

Høyanger kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Sogn og Fjordane, og er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune 2017.

Juryen påpeker kommunens systematiske arbeid for mangfold og planmessig utvikling. Juryen peker spesielt på det solide arbeidet kommunen har gjort med utarbeiding av kulturminneplan med solid folkelig forankring. 

Les mer her.


Inderøy kommune kåret til Årets kulturkommune 2017 i Nord-Trøndelag (16.03.2017)

Inderøy kommune er kårtet til Årets kulturkommune 2017 i Nord-Trøndelag og er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune.

Juryen mener Inderøy kommunes kulturpolitiske ambisjoner er forankret i samfunnsdelen i kommuneplannen og kulturplanen. Den gir uttrykk for ambiasjoner om er ledende for alt kulturarbeid, for all utvikling i kommunen.

Les mer her.


Fjell kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Hordaland (15.03.2017)

Fjell kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Hordaland, og dermed fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune 2017. 

Juryen ser Fjell kommunes kultursatsing som holistisk, framoverlent, inkluderende og innbydende. Fjell kommune er bevisst og tydelig i satsingen på lokalt kulturliv. Kommunen tør å utfordre og eksperimentere og lykkes også ofte med utviklingsprosjektene sine.

Les mer her


Arbeidet med å finne hvem som skal bli Norges kulturkommune 2017 er i gang. Flere av Norsk kulturforums fylkeslag har starter arbeidet med å finne kandidater til prisen og vil kåre egne fylkesvinnere nyåret 2017. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren 2017. Fylkesvinnerne er fylkets kandidater til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for kommuner i fylker uten fylkeslag å søke direkte til Norsk kulturforum for å bli vurdert som kandidat til prisen. Fristen for søknader direktet til Norsk kulturforum nasjonalt er satt til 1. februar 2017.

Se gjerne hvem som har vært vurdert for prisen de siste årene. I publikasjonen Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, presenterer vi kandidatene og vinneren i 2015. I publikasjonen Godt lokalt kulturarbeid presenterer vi kandidatene og vinnerne til prisen i 2011 og 2013. 

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene over viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene.

Den nasjonale juryen vil legge vekt på kommunens generelle arbeid med tilrettelegging av gode ordninger i det daglige kulturarbeidet. Det handler om langsiktig arbeid, overordnet tenkning og god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner. Det handler om godt samarbeid på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor der dialog, positive holdninger og løsningsorienterte tilnærminger står sentralt. For 2017 vil også kommunenes arbeid med kultur relatert til integrering og folkehelse bli tillagt vekt.

Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen i 2017.

Presentasjonen kan gjerne organiseres ut fra følgende tema:
- Kommunens kulturpolitiske ambisjoner, herunder helhetlig og langsiktig planlegging i tråd med kulturlovens intensjoner.
- Egnede lokaler, økonomi, spesielle satsingsområder
- Samarbeid og dialog med og mellom kulturaktører, på tvers av sektorer og skillelinjer profesjonelle/amatør
- Tilbud og aktiviteter i kommunen, herunder kulturtilbud og -aktiviteter knyttet til integrering og folkehelse


Norges kulturkommune 2015

Foto: Ingvild F. Melien

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner. Norsk kulturforum har gjennom alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tenkning.

På tross av store forskjeller mellom kommunene, er det også noen likhetstrekk. De nominerte kommunene satser godt og systematisk på lokalt kulturutviklingsarbeid gjennom flere år. De arbeider langsiktig, de har et overordnet perspektiv og god politisk forankring i tråd mend kulturlovens intensjoner. De samarbeider på tvers, bruker ressursene der de er, er åpne for ideer og innspill og søker konstruktive løsninger. Det mest iøynefallende er godt samarbeid mellom ildsjeler på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor, der dialog, positive holdninger og løsningsorienterte tilnærminger står sentralt.


Mye og variert kunst og kultur i Risør (09.12.2015)

Risør kommune ble kåret til Norges kulturkommune 2015. Norsk kulturforum besøkte kommunen i desember 2015 og fikk oppleve noe av det de har å by på i sin vakre trehusby. Kulturskole, bibliotek, kulturhus, kulturminner, kunstpark, kunstnere og dedikerte kulturpolitikere og kulturarbeidere var noe av det vi møtte og så.

Les og se bilder fra vårt besøk her.


Kulturbygda i Hallingdal (22.01.2016)

Ål var en av tre nominerte til å bli Norges kulturkommune 2015.

Vi besøkte Ål kommune i januar 2016 og fikk en god gjennomgang av hva kommunen har å by på og hvordan de legger til rette for at Ål-samfunnet har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode vilkår for alle.

Les og se bilder fra vårt besøk her.


Alta - en mangfolding kulturkommune (26.11.2015)

Alta kommune var en av tre nominert kommuner til prisen Norges kulturkommune 2015.

Vi besøkte Alta i november og fikk oppleve noe av alt de har å by på i en kommune med lange tradisjoner for kultursamarbeid på tvers av grenser og ulikheter. De er formet av natur og kultur og har en ung befolkning som gis både muligheter, opplevelser og oppfølging.

Les reportasje fra Alta her


Risør Norges kulturkommune 2015 (02.06.2015)

I forbindelse med at Risør ble kåret til Norges kulturkommune 2015, uttalte juryen følgende:

"I vurderingen av kandidatene har juryen lagt vekt på kommunenes vilje og evne til å satse på egen identitet og egne muligheter, og jobbe videre med dette i et helhetlig og langsiktig perspektiv til beste for egne innbyggere og tilreisende.

Risør kommune oppfyller absolutt disse kravene. Kommunen har jobbet langsiktig og godt i svært mange år og har i dag et kulturelt engasjement både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt,- og byr på seg selv i alle sammenhenger.

Gjennom stedsutvikling, kulturvern og godt samspill mellom offentlig, frivillig og privat innsats er kommunen sentral i etablering og drift av gode kulturtilbud med mange ringvirkninger.

Risør kommune har stor oppmerksomhet på sammenhengen mellom store satsinger og hverdagskulturen, hvor også utdanning og opplæring har en naturlig plass. Innenforde fleste kunstdisiplinene har man gode tilbud, hvor målet er både å tavare på bredden og samtidig ha et målrettet arbeid innenfor talentutvikling. Alle skal med og tilbudene er både varierte, utviklende og ambisiøse. Gjennom en egen skolesekk involveres lokale kunstnere til å skape prosjekter sammen med skoleelever. Den interkommunale kulturskolen har dyktige lærere og gode resultater.

Risør har et bredt spekter av festivaler der noen også er blitt merkevarer.

I tråd med trender og generelle utviklingstrekk har også Risør kommune hatt ulike organisasjonsformer for egen kulturpolitikk og utvikling. Men kommunen valgte i 2014 å reetablere et politisk kulturutvalg."


Vi ønsker å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid (24.07.2014)

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum. Trondheim ble kåret til Norges kulturkommune i 2013, Sandnes kommune i 2011 og Vinje kommune i 2009, for å nevne de tre siste. Norsk kulturforum har utarbeidet et hefte,  Godt lokalt kulturarbeid, med presentasjon av alle de nominerte kommunene i 2011 og 2013, tilsammen 7 kommuner.

Arbeidet med kåring  av Norges kulturkommune 2015 er i gang. Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere vinteren 2015. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren 2015. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for kommuner i fylker uten fylkeslag å søke direkte til Norsk kulturforum for å bli vurdert som kandidat til prisen. Fristen for søknader direktet til Norsk kulturforum nasjonalt er satt til 1. februar 2015.

Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre kommunenes kulturengasjement og innsats i og for lokalt kulturliv, der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser i tråd med kulturlovens intensjoner. Den første prisen ble delt ut i 1992 til Larvik kommune. De første årene ble prisen delt ut hvert år, men dette ble etterhvert endret til annet hvert år.

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som heftet Godt lokalt kulturliv viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene.

Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen i 2015.

Presentasjonen kan gjerne organiseres ut fra følgende tema:
- Kommunens kulturpolitiske ambisjoner. Herunder helhetlig og langsiktig planlegging i tråd med kulturlovens intensjoner. Egnede lokaler, økonomi ol.
- Samarbeid og dialog. Herunder samarbeid mellom ulike kulturaktører innad i kommunen, og på tvers av sektorer, samt dialog og samarbeid med frivillige og profesjonelle krefter i lokalsamfunnet
- Tilbud og aktiviteter i kommunen.

Norges kulturkommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.

For å synliggjøre hva vi legger vekt på i dette arbeidet, har vi utarbeidet to publikasjoner. Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, med generell oversikt over vinnere siden starten i 1992 og reportasjer fra de nominerte i 2015, og Godt lokalt kulturarbeid med reportasjer fra de nominerte kommunene i 2011 og 2013.

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Slik er prossessen:
Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren samme året. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse kommunene søker direkte til Norsk kulturforum.

Innhold i søknad:
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene våre viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen:
Juryen vil til enhver tid bestå av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as