Gå til innholdet

Vellykket konferanse i Bodø

Konferansen Ungdom og medvirkning samlet ca 130 deltakere til to innholdsrike dager i Bodø, der hovedtemaet var hvordan ungdom setter sitt preg på samfunn og kultur.

Vi fikk dokumentert at dersom vi skal ta ungdom på alvor må vi adressere dem direkte som en selvstendig gruppe. Vi må ta deres innspill, ønsker og ideer på alvor og involvere dem i alle faser i kunst- og kulturlivet.

KONFERANSENS FØRSTE DAG var viet ungdommenes egne tanker, innspill og kommentarer. Gjennom opplevelser, debatt, tematiske foredrag og parallelle sesjoner fikk deltakerne se og høre hva ungdom kan oppnå når det legges til rette for reell medvirkning og medbestemmelse i kulturlivet.

På KONFERANSENS DAG TO var det primært kulturansatte og kulturarbeidere som jobber med og for ungdom som hadde ordet. Norsk kulturforum og Bodø kommune ønsket denne dagen å bidra til mer kunnskap om tiltak, strategier og innfallsvinkler i kommunenes arbeid med ungdom og medvirkning. Innfallsvinklene var mange og dialogen interessant når ungdomsarbeidere fra ulike deler av kultursektoren fikk bryne seg på egne og andres innfallsvinkler, tanker og ideer.

Se programmet her.
Se presentasjoner under:


/share/mime/48/pdf.png Medie:LAB Sandnes PDF
(medie-lab-1-skrivebeskyttet-.pdf, 7MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Medie:LAB Sandnes
(medie-lab-2-.pptx, 7MB)

/share/mime/48/pdf.png Ungdomsmedvirkning forutsetter kompetente voksne
(tonje-braa-ungdomsmedvirkning-presentasjon-bodo-6-7-oktober-2015.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Demokrati i praksis = Ung borger og medvirker!
(tinnmannsvik-ung-borger-og-medvirker-presentasjon2015-.pdf, 15MB)

/share/mime/48/pdf.png Vi egnasjerer ungdommen i kommunereformen
(melhus-presentasjon-noku-bodo.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unge Stormen - medverknad som innovasjon?
(tone-magnussen-unge-stormen-071015-pp.pdf, 677kB)

/share/mime/48/pdf.png Tall og fakta om ungdom og bibliotek
(tinnesand-ungbodo-skrivebeskyttet-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unge Stormen - midt i en prosess
(trud-unge-stormen-ungdomsmedvirkning.pdf, 263kB)

/share/mime/48/pdf.png Usagt
(ungdomssatsing-pa-deichman.pdf, 11MB)

/share/mime/48/pdf.png Bergen offentlige bibliotek som kulturarena for ungdom
(bergen-offentlige-biblioteket-som-kulturarena-for-ungdom-7.10.2015.pdf, 9MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as