Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

Ungdom og medvirkning: Ung kunnskap om kulturarbeid

Det nærmer seg en av årets mest spennende konferanser.  Norsk kulturforum og Bodø kommune inviterer til konferanse i Bodø 6.-7. oktober der ungdom synliggjøres som reelle aktører, samarbeidspartnere og deltakere i kulturliv og kulturutvikling i kommunene.

Første dagen er viet ungdommenes stemmer, tanker og innspill. Konferansen åpnes av Svein Harberg, leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortingen, mens ungdommer fra Bodø innleder konferansen i plenum før vi fordeler oss på fem parallelle temaseminar der vi får høre ungdommer fra Alta, Bodø, Oslo og Sandnes, formidle egne tanker og erfaringer. Etter seminarene vil det bli stasjonsdialog der ungdom og voksne ressurspersoner fra de presenterte prosjektene og representanter fra kommuner og andre aktører iviterer til samtale og kunnskapsdeling.

Dag to byr på foredrag om arbeidet med Ungdom og medvirkning i Danmark, kultur og ungdomsmedvirkning i fremtidens skole, dialog om ungdom og bibliotek, eksempler på innfallsvinkler og erfaringer mm. Trondheim kommune vil fortelle om systematisk arbeid med fritidsklubber og kompetanse. Melhus vil fortelle om hvordan de har fått gode innspill til arbeidet med kommunereformen. Og på slutten av dagen vil vi høre om selvorganiserte skatere og miljøet rundt dem.

Mer informasjon i foreløbig program og flyer.  

Konferansen arrangeres i samarbeid med UKM Norge og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

/share/mime/48/pdf.png Program Ungdom og medvirkning
(program-hjemmeside-na.pdf, 19MB)

/share/mime/48/pdf.png Ungdom og medvirkning: Ung kunnskap om kulturarbeid
(bodokonferanse-flyer.pdf, 4MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as