Gå til innholdet

Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv

Norsk kulturforum fikk i 2009 midler fra Nordisk kulturfond til et forprosjekt for kartlegging av behov og interesse for samarbeid mellom aktører i Norden som jobber med lokal kulturpolitikk og lokalt kulturliv. Prosjektet avdekket sammenfallende interessefelt på tvers av nordens grenser knyttet til:
- samfunnsendringer og omstrukturering på kulturfeltet
- behov for kompetanseheving som grunnlag for effektivisering og kvalifisering av lokalt kulturarbeid
- synliggjøring av gode eksempler og gode lokale løsninger
- involvering av "nye nordboere" i kulturliv og kultursamarbeid

Andre tema var regionalisering, kulturledelse, kultur og næring, kultur og helse og kulturpolitikk for barn og unge.

I 2010 har Nordisk kulturfond bidratt med midler til et nordisk seminar, Norsk kulturforums landskonferanse og en kartlegging av kulturpolitiske utfordringer i nordiske lokalsamfunn.

Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv - utredning (25.11.2010)

Som del av prosjektet NordNett, og med støtte fra Nordisk kulturfond er det gjennomført et lite utredningsprosjekt for å se nærmere på likehter og forskjeller mellom de nordiske landene. Det er foretatt en gjennomgang av sentrale dokumenter for den nasjonale kulturpolitikken i det enkelte land, og gjennomført en liten spørreundersøkelse til utvalgte kommuner og fylkeskommuner/regioner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Utredningen er gjennomført av Høgskolan i Borås og ble presentert på Nordisk seminar og Norsk kulturforums landskonferanse 24. - 26. oktober.

Vi håper mange finner interessante innfallsvinkler og nye kunnskaper.

Nordisk seminar Voksenåsen 24.-25. oktober 2010 (16.11.2010)

Seminaret samlet deltakere fra hele Norden. Programmet var bygget opp rundt overordnede utfordringer knyttet til kulturpolitikk og kulturutvikling i Norden sett fra lokalt og regionalt nivå. Seminaret var en del av prosjektet NordNett som har fått midler fra Nordisk kulturfond i 2009 og 2010.

Foredrag
- Nordisk utredning, Nasjonal kulturpolitikk - likheter og forskjeller:
Katarina Michnik, doktorand/PhD student, Centrum för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås, Sverige
- Kulturrådet har ordet - svensk kulturpolitik i endring: Benny Marcel, ställföretredande generaldirektör i Statens kulturråd, Sveige
- Regionalisering i Sverige:Jenny Johannisson, Fil.dr, Centrum för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås, Sverige
- Utfordringer sett fra kommunenes interesseorganisasjoner i de nordiske landene:
Calle Nathanson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
Ditte Winquist, sakkunnig kultur, Finlands Kommunförbund
Hans Clementz, spesialrådgiver, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Norge
- NordNett - behov og muligheter: Presentasjon av arbeidet i prosjektet og diskusjon om videreføring
- Hva betyr grenseregionalt/interregionalt samarbeid for lokal kulturutvikling?
Øresundregionen som kreativ metapol: Søren Buhl Hornskov - prosjektleder
Interreg-prosjektet KIA-Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet: Jorunn Bøe - kultursjet Risør kommune og styreleder Norsk kulturforum


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as