Gå til innholdet

Landskonferanse 2017 (24.10.2017)

Grenseløs kultur

30 – 31. Mai

Fellesskap, tilhørighet, inkludering; opplevelsen av å høre til, å ha del i en historie, er viktig for oss alle; også de som kommer til Norge fra andre land og verdensdeler. Hvordan tar vi imot, tar vare på og deler? Hvordan lytter vi til hverandre, åpner opp og legger til rette? 

Konferansen er lagt til Alta og Finnmark som har flere hundre års erfaring med å leve i flerkulturelle lokalsamfunn. Finnmark ble bombet og brent under krigen og deres materielle kulturhistorie brutt. Men den immaterielle kulturarven lever og utvikles, gjennom fortellinger og handlingsboren kunnskap.

 

I forkant av landskonferansen arrangerer vi Norsk kulturforums landsmøte 2017
 

 
 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as