Gå til innholdet

Landskonferansen 2013

Vellykket landskonferanse i Narvik (10.12.2013)

Norsk kulturforum landskonferanse i Narvik hadde Kulturutredningen 2014 som hovedtema. Engerutvalget, som la fram rapporten 4. mars, mener at i den grad en kan snakke om tapere i den kulturpolitiske ressurskampen i tiden etter 2005, så er det kommunene og det lokale kulturlivet. Utvalget mener det er behov for et lokalt kulturløft for å styrke den kulturelle grunnmuren. Utvalget ser at det er behov for bedre samspill og dialog mellom kulturpolisiske myndigheter på kommunalt, regionalt og statlig nivå. De mener kulturpolitikken skal knyttes til plan- og bygningsloven, og peker på at dette vil bidra til bedre dialog med fylkeskommunale og statlige myndigheter. Det vil også utløse synergieffekter på tvers av forvaltningsnivå og fagområder. Konferansen tok utgangspunkt i utredningens konklusjoner og forsøkte gjennom foredrag og kulturinnslag å vise hvordan det lokale kulturlivet ser ut fra offentlig, frivillig og privat perspektiv. Den overordnede konklusjonen er at det lokale kulturlivet er mangfoldig både i tilbud og utfordringer. Noen av foredragene kan du lese under.

I forkant av konferansen ble det arrangert en studietur til Kiruna, byen der sentrum skal flyttes. Bildet er hentet fra togturen med Ofotbanen til Kiruna.

Nye kulturløfter - lokalkulturens tid? (10.12.2013)

Norsk kulturforum inviterer til landskonferanse i Narvik 5.-6. juni 2013. Nye kulturløfter - lokalkulturens tid? Enkleste måten å komme seg til og fra Narvik dersom en må fly, er via Evenes og buss derfra. Det går også noen fly til og fra Narvik. Vi bor på Rica Hotel Narvik, der også landsmøtet gjennomføres onsdag formiddag. Landskonferansen holdes på Narvik kulturhus som ligger like i nærheten av hotellet.

Programmet


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as