Gå til innholdet

Vellykket landskonferanse i Sola

Norsk kulturforums landskonferanse 2008 ble arrangert 18.-19. september i Sola. Det var nærmere 180 deltakere som gjennom to fullpakkede dager fikk foredrag med interesse for lokalt kulturliv og lokal kulturpolitikk.

Gjennom konferansen ønsket Norsk kulturforum å sette fokus på følgende tema:

Kulturloven som trådte i kraft 1. august 2007 slår fast at det offentlige har ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Norsk kulturforum har hovedfokus på lokalt kulturarbeid og hva som trengs av kompetanse, infrastruktur, samarbeid, penger, organisering mm for å bidra til et godt lokalt kulturliv med aktiviteter og tilbud for hele befolkningen. Norsk kulturforum arbeider derfor for å kvalifisere kulturplanleggere, tilretteleggere og andre kulturarbeidere i lokal og regional offentlig virksomhet.

Norsk kulturforum medlemmer er primært kommuner og fylkeskommuner. Medlemmene representerer samlet det totale mangfoldige norske kulturlivet. Et konglomerat av gammelt og nytt, der det nye ofte vokser ut av det gamle og for nyer dette.

Programmet hadde tre hovedinnfallsvinkler:

Eksempler på hvordan kommunene arbeider med konkrete utfordringer knyttet til kulturskole, flerkulturelle miljøer, profesjonelle kunstnere og helhetlige kulturstrategier

Utfordringene som ligger i å skape gode møteplasser for både amatører og profesjonelle. Og utfordringene som ligger i å bygge og drifte gode kulturbygg

Sammenhengen mellom behovet for helhetskunnskap og langsiktig planlegging og de gode enkeltopplevelsene


For program og foredrag - se under

PROGRAM

TORSDAG 18.SEPTEMBER

Åpning av konferansen v/Håkon Rege, Ordfører Sola kommune

Velkommen v/styreleder i Norsk kulturforum Ingrig Grandum Berget

Innledningsforedrag: Profesjonalitet og mangfold v/statssekretær Halvard Ingebrigtsen

TEMA: SMAKEBITER FRA LOKALT KULTURLIV

Kulturskolens betydning for det lokale mangfold v/AstridFjeld, rektor Time kulturskole

Utfordringer i det flerkulturelle lokalsamfunn v/Elin Wetaas de Jara, Flerkulturelt forum på Jæren

Profesjonelle kunstneres betydning for lokalt mangfold v/Jorunn Bøe, Kultursjef Risør kommune

TEMA: DE GODE MØTEPLASSENE

Demokratiet trenger møteplasser v/Bengt Göransson, tidligere kultur- og utdanningsminister Sverige

Publikumsbygging - om å forstå sitt publikum og legge til rette for dem på nye måter v/Aina Sandvik, Salgs og markedssjef Riksteateret

Kulturhusene som kulturpolitisk virkemiddel for lokalt mangfold v/Marianne Telle, styremedlem Tromsø kulturhus

 

FREDAG 19.SEPTEMBER

TEMA: DE GODE OPPLEVELSENE

Lokal kulturpolitikk, visjoner og realiteter v/Gerhard Dalen, kommunaldirektør Trondheim kommune

Stedsutvikling på kulturens premisser? v/Erling Dokk Holm, Arkitekt- og designhøgskolen Olso

Kulturbysatsing - kortsiktig festprogram eller langsiktig kulturpolitikk? v/Mary Miller, direktør Stavanger2008

Kulturhovedstadssatsing i regionalt perspektiv - utfordringer og muligheter v/Tom Tvedt, fylkeskordfører Rogaland fylkeskommune

PANELDEBATT: Langsiktig kulturplanlegging for gode opplevelser Gerhard Dalen, Erling Dokk Holm, Tom Tvedt, Terje Gloppen og Tore Dvergastein
Debattleder: Tor Øyvind Skeiseid

Tanker for hjemveien v/Isioma Daniel, journalist Stavanger Aftenblad

 

/share/mime/48/pdf.png Kulturskolens betydning for det lokale mangfold
(astrid_fjeld.pdf, 302kB)

/share/mime/48/powerpoint.png Utfordringer i det flerkulturelle lokalsamfunn
(flerkulturelt_forum.ppt, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Profesjonelle kunstneres betydning for lokalt mangfold
(jorunn_boe.pdf, 147kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturhusene som lokalt virkemiddel for lokalt mangfold
(marianne_telle.pdf, 1MB)

/share/mime/48/msword.png Tanker for hjemveien
(tanker_for_hjemveien.doc, 25kB)

/share/mime/48/pdf.png Lokal kulturpolitikk, visjoner og realiteter
(gerhard_dalen.pdf, 4MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as