Gå til innholdet

Landskonferansen 2008

Vellykket landskonferanse i Sola (29.09.2008)

Norsk kulturforums landskonferanse 2008 ble arrangert 18.-19. september i Sola. Det var nærmere 180 deltakere som gjennom to fullpakkede dager fikk foredrag med interesse for lokalt kulturliv og lokal kulturpolitikk.

Gjennom konferansen ønsket Norsk kulturforum å sette fokus på følgende tema:

Kulturloven som trådte i kraft 1. august 2007 slår fast at det offentlige har ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Norsk kulturforum har hovedfokus på lokalt kulturarbeid og hva som trengs av kompetanse, infrastruktur, samarbeid, penger, organisering mm for å bidra til et godt lokalt kulturliv med aktiviteter og tilbud for hele befolkningen. Norsk kulturforum arbeider derfor for å kvalifisere kulturplanleggere, tilretteleggere og andre kulturarbeidere i lokal og regional offentlig virksomhet.

Norsk kulturforum medlemmer er primært kommuner og fylkeskommuner. Medlemmene representerer samlet det totale mangfoldige norske kulturlivet. Et konglomerat av gammelt og nytt, der det nye ofte vokser ut av det gamle og for nyer dette.

Programmet hadde tre hovedinnfallsvinkler:

Eksempler på hvordan kommunene arbeider med konkrete utfordringer knyttet til kulturskole, flerkulturelle miljøer, profesjonelle kunstnere og helhetlige kulturstrategier

Utfordringene som ligger i å skape gode møteplasser for både amatører og profesjonelle. Og utfordringene som ligger i å bygge og drifte gode kulturbygg

Sammenhengen mellom behovet for helhetskunnskap og langsiktig planlegging og de gode enkeltopplevelsene


For program og foredrag - se under

/share/mime/48/pdf.png Program for konferansen
(noku08_landskonferanse_2_.pdf, 1MB)

Halvard Ingebrigtsen åpner landskonferansen (10.07.2008)

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen åpner Norsk kulturforums landskonferanse. Han vil snakke rundt temaet Profesjonalitet og mangfold som er konferansens hovedoverskrift. Halvard Ingebrigtsen har vært i KKD fra oktober 2005. Først som politisk rådgiver, siden som konstituert statssekretær og fra 4. juni 2007 som statssekretær. Han har gjennom dette et godt grunnlag for å uttale seg om norsk kulturliv og kulturpolitikk.

Landskonferanse Sola 18.-19. september 2008 (16.05.2008)

På Norsk kulturforums landskonferanse 2008, Profesjonalitet og mangfold, presenterer vi et bredt spekter av gode foredragsholdere innenfor tema vi håper er av interesse for lokale kulturarbeidere og kulturpolitikere. Programmet fokuserer bla på de utfordringene vi står overfor med å innfri kulturlovens intensjoner om et bredt spekter av kulturvirksomhet der alle skal kunne delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
I tillegg til selve konferansen tilbyr vi et eget kulturprogram knyttet til kulturhovedstadsatsingen Stavanger2008.

Det er i overkant av 170 deltakere på årets konferanse. Mange kulturpolitikere har også valt å delt i år, noe vi setter stor pris på.

Se program 

NB: Det er ikke lenger mulig å melde seg på, avbestille eller gjøre endringer.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as