Gå til innholdet

Landskonferansen 2010

Konferanserapport (14.12.2010)

Norsk kulturforum har med støtte fra Svensk-norska samarbetsfondetn fått utarbeidet en rapport fra landskonferansen. Rapporten er utarbeidet av Jenny Johannisson fra Høgskolan i Borås og har fokus på gjennomgående tema og hvilke av disse som en kanskje bør gripe fatt i for videre arbeid og oppfølging; både i forhold til politiske tema og forskningstema.

Vellykket gjennomføring av landskonferansen 2010 (16.11.2010)

Norsk kulturforum gjennomførte årets landskonferanse 25.-26. oktober på Voksenåsen i Oslo. Årets program hadde et nordisk fokus gjennom foredragsholdere og deltakere fra resten av Norden i tillegg til representanter fra kommuner, fylkeksommuner, institusjoner og organisasjoner i Norge.

Konferansen markerte også Norsk kulturforums 40-årsjubileum som ved feiret med festmiddag og taler mandag kveld. I fobindelse med jubileet er det også utviklet nytt materiell og ny profil for organisasjonen. Dette ble lansert i forbindelse med konferansen.

Programmet mandag hadde fokus på overordnede tema knyttet til nordisk samarbeid, kulturpolitike utfordringer i Norden og tanker om samarbeid, livskvalitet og morgendagens utfordringer.

Programmet tirsdag var lagt opp rundt fire seminar knyttet til kulturpolitikk for barn og unge, kulturledelse, nye stemmer i kulturlivet og kultur og næring.

Kulturinnslagene mandag 25. oktober markerte alle på ulike måter 25-årsdagen for første UKM mønstring som ble arrangert i Akershus. Kulturinnslagene representerte både nye deltkaere og tidligere deltakere som nå er profesjonelle utøvere.

Landskonferansen 2010 - Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv (21.01.2010)

Norsk kulturforum ønsker hjertelig velkommen til nordisk seminar og landskonferanse på Voksenåsen 24.-26. oktober. Temaene spenner vidt og favner mange viktige kulturpolitiske utfordringer for lokalt og regionalt kulturliv. For de som ikke har anledning til å delta på semianr og landskonferanse i år, vil viktige dokumenter legges ut på hjemmesiden i etterkant av konferansen.

Vi starter søndag med et nordisk seminar der vi ser på likheter og forskjeller, samarbeidsmuligheter og utfordringer i lokalt kulturutviklingsarbeid. Foredragsholdere fra hele Norden.

Programmet for landskonferansen har mange spennende tema og foredragsholdere.

Det er i forkant av seminar og konferanse gjennomført en utredning om lokalt kulturutviklingsarbeid i Norden. Arbeidet er utført av Høgskolan i Borås og presenteres både på seminaret søndag og landskonferansen mandag.

Norsk kulturforum har også utarbeidet et nytt hefte i arbeidet for forankring av kulturloven. Årets hefte har fokus på kulturpolitikk for barn og unge. Heftet lanseres på et eget seminar tirsdag 26.10.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as