Gå til innholdet

Foto: Kunstverk av Solveig Egeland - Utsira. Foto: Ingvild F. Melien

Velkommen til NOKU-konferansen 2018 – i omstillingens navn!

30.- 31. mai 2018 på Scandic Maritim, Haugesund
29. mai: avsparkstur til Utsira og landsmøte

Både kommune- og regionreform er planlagt i de kommende årene, og det lokale kulturlivet står derfor overfor store omstillinger. Arbeidet med en ny kulturmelding er også påbegynt – en melding som skal beskrive målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk. Et av formålene med meldingen er å avklare hva som skal være statens rolle sett i forhold til de øvrige forvaltningsnivåene, og ekspertutvalget har kommet med sine anbefalinger som består av stor endringer i ansvarfordelingen mellom stat og region.

NOKU stiller derfor spørsmålet: «Stat, region, kommune – hvem gjør hva i fremtidens kulturpolitikk?» Er regionene klare for å ta et større ansvar i den offentlige kulturpolitikken? Hvem skal definere samfunnsansvaret kunst- og kulturlivet har? Hvordan kan vi få lokaldemokratiet til å ta et større ansvar for kulturlivet?

NOKU mener at lokal kunst- og kulturutvikling styrkes gjennom faglig påfyll, gjennom felles opplevelser, erfaringsdeling og nettverksbygging. Målet er å erfare kunst og kultur sammen – å dele kunnskap og kompetanse. Sosiale opplevelser er derfor en sentral del av NOKU-konferansen og i løpet av tre dager blir vi presentert for regionen - og det lokale kulturlivet som den har å by på.

I samarbeid med Haugesund kommune, Tysvær kommune, Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og NOKU Rogaland inviterer vi til inspirerende dager med faglig påfyll, gode kulturopplevelser, delte erfaring og nettverksbygging!

NOKU-konferansen er den nasjonale møteplassen for kulturadministrasjoner i kommuner og fylkeskommuner, for kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere og alle som jobber med lokalt kunst- og kulturliv.

Medlemmer av NOKU får spesiel god pris på konferansen:
NOKU-medlemmer: 2500 kr.
Ikke-medlemmer: 3500 kr.

Se programmet under.

Presentasjonene fra konferansen legges ut her fortløpende.

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon fra konferansen: Arne Vinje, Bodø
(arne-vinje.pdf, 3MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Arnfinn Bjerkestrand
(noku-konferansen.pptx, 2MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Nanna Løkka/Telemarkforskning
(nl-noku.pptx, 9MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Øystein Strand
(noku-2.pptx, 4MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Mariann Komissar/kulturrådet
(mariann-noku.pptx, 302kB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Lennart Fjell
(noku-presentasjon-arskonferansen-mai-2018.pptx, 4MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Ole Jacobson/Skåne
(kultursamverkansmodellen-i-skane.pptx, 4MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Åsa Söderberg
(180530_slutlig_sdt_haugesund.pptx, 36MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon fra konferansen: Vigdis Bolås/Indre Fosen
(haugesund-31.-mai-2018.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon fra konferansen: Vigdis Bolås/Indre Fosen
(manus-norsk-kulturforum-31.05.2018.pdf, 513kB)

/share/mime/48/pdf.png Deltakerliste
(deltakerliste.pdf, 58kB)

/share/mime/48/pdf.png Program NOKU-konferansen 2018
(program-til-print-2.pdf, 6MB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as