Gå til innholdet

Velkommen til landsmøte og jubileumskonferansen 2020

«Nedvekst og fremvekst» – kunst og kultur i et bærekraftig samfunn
Litteraturhuset i Fredrikstad


7. september (Landsmøte Norsk kulturforum)
8. og 9. september

 

Innleggene til foredragsholderne legges fortløpende ut her

«Nedvekst og fremvekst» – kunst og kultur i et bærekraftig samfunn. Klimakrisen er i full anmarsj, og det er nødvendig å tenke nytt om hvordan vi konstruerer samfunnet vårt og lever livene våre. Vi lever i en verden med begrensede ressurser, og flere stiller nå spørsmål om hvorvidt idealet om forbruk og vekst kan være førende for våre liv, for den generelle samfunnsutviklingen og for fremtidige generasjoner. Vi spør: Hvordan kan kunst og kultur vokse frem som en større samfunnsutviklende kraft i nedveksttider?  

Det runde året 2020 er en gyllen mulighet for å starte på nytt med tenkning rundt dette temaet. Norsk kulturforum er 50 år. Organisasjonen ble dannet 1970 da den lokale kultursektoren ble bygget ut i kommunene, og ved denne milepælen er tiden inne for å se fremover. Kunst- og kultursektoren står ved et vendepunkt, sektoren kan spille en ny og vesentlig rolle i hvordan samfunnet konstrueres i fremtidens samfunn.  For hva gir vi verdi nå? Og hva vil ha verdi i morgen? Hvilken rolle spiller kunst og kultur i et samfunn med grunnlag i en ny mentalitet, og hvor bærebjelkene er relasjoner, møteplasser, opplevelser og fellesskap? Grunnpilarene i NOKU-konferansen 2020 vil være: Stedutvikling, oppvekst: barn og unge, kulturvern og miljøvern og samskaping – demokrati i fellesskap.

7. september: Landsmøte i Norsk kulturforum

17.00–19.00: Landsmøte

20.00: Middag på Båthuset på Isegran

NOKU-konferansen gjennomføres i år, grunnet smittevernstiltak, som en fysisk, eksklusiv konferanse og via en digital plattform.
Det er begrenset antall plasser på den fysiske konferansen i Fredrikstad og Sarpsborg, så det lønner seg å være raskt ute med å bestille plass. Les mer her for praktisk informasjon om påmelding

Programmet består av både analoge og digitale innslag, og gjennomføres i samarbeid med Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune og Riksantikvaren. 


Til årets konferanse er vi glade for å ha med oss Maria Lotus Karlsen som konferansier!

Maria Lotus er en mangfoldig, utøvende kunstner. Hun er pioner i sitt felt og startet sin dansekarriere hos Dancing-Youth, landets første street-/hiphop-gruppe som ble startet i 1987 av blant annet Lars Undeli og Vibeke Sørlie. Hun tok stafettpinnen videre og formet gruppen Cre8 som har hatt stor suksess innenfor dansefeltet. Cre8 åpnet opp dørene for streetdance-feltet ved å være den første hiphop-gruppen med egenkomponert forstilling på Den Norske Opera & Ballett 2011 i samarbeid med Tee productions.
Maria Lotus har gjort flere musikaler og teateroppsetninger, og er frontvokalist i bandet Awesomnia. Hun har vært å se på NRK Stjernekamp som både deltager og mentor, på Beat For Beat, og hun har fremført utallige konserter med sitt band og som soloartist både i utland og innland. Hun har utgitt flere singler og videoer med bandet Awesomnia og slapp sin første solosingel på norsk i 2018. I 2019 slapp hun første singel «Oppslukt av Flammer» fra sitt debutalbum som ser dagens lys i 2020.


Program dag 1
Tema: Bærekraft og stedsutvikling


08.30–09.30: Registrering
09.30 –10.30: Åpning av konferansen


Kristin Danielsen
Status for fremtiden: kulturlivet etter koronakrisen

Kulturrådet har tatt en ledende rolle i å dokumentere og kartlegge konsekvensene av koronakrisen som oppsto våren 2020, har hatt på kulturlivet. I deres nylige rapport viser de til omfattende tap for kultursektoren. I løpet av bare to måneder har rundt én tredjedel av inntektene i kultursektoren gått tapt. For musikkfeltet er tallet hele femti prosent.

Direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen, vil snakke om status for kulturlivet, om muligheter for veien videre for kultursektoren, om kulturfinansiering, og om behovet for treffsikre tiltak som kan gi forutsigbarhet for feltet.


Catherine Cullen
The role of Culture in the UN Sustainable Development Goals

Catherine Cullen har lang erfaring med kultur og bærekraft, og er konsulent innen feltet kultur og bærekraftig utvikling. Hun kommer til NOKU-konferansen for å snakke om FNs bærekraftsmål og kulturens rolle i en bærekraftig fremtid.

Catherine Cullen var viseordfører for kultur i Lille i Frankrike fra 2001 til 2014. I 2008 ble hun rådgiver med ansvar for kultur for Lilles periode som europeisk kulturhovedstad. I over ti år var hun styremedlem i Culture Committee of United Cities and Local Governments (UCLG). For tiden er hun spesialrådgiver i Culture in Sustainable Cities.


Ove Daniel Jakobsen
Tenk nytt om økonomi - i et helhetlig, organisk og sosialt perspektiv

Hva kjennetegner en organisk økonomi? I overensstemmelse med FNs bærekraftsmål er finanskrise, klimaendring, økende avstand mellom rik og fattig, utarming av jordsmonn, terrorisme og krig eksempler på komplekse utfordringer som i stor grad skyldes at vår forståelse av virkeligheten er på kollisjonskurs med økologiske, sosiale og menneskelige realiteter. Hvordan skal man møte samfunnets utfordringer gjennom en mer organisk økonomi, hva skal vi gi verdi i fremtidens samfunn, og hvilken rolle har kunst og kultur? 

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet.


Cecilie Sachs Olsen
Fra realitet til mulighet: kunsten å skape alternativer


Cecilie Sachs Olsen er postdoktor ved Centre for the GeoHumanities ved Royal Holloway, University of London, hvor hun forsker på hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til ny forståelse av urbane rom og bidra til utviklingen av nye metoder for medvirkning i byplanleggingsprosesser. Hun kommer til NOKU-konferansen for å snakke om praksiser og metoder som kunst og kultur tilbyr som er sentrale for nye, og mer sensitiverende, former for samfunnsutvikling der fokuset skiftes fra fornyelse til bevaring.

Sachs Olsen er også praktiserende kunstner og kurator med særlig interesse for levende kunst i tverrestetiske formater som skaper nye forbindelser mellom det kunstneriske, det sosiale og det urbane.


12.30 – 13.30
Lunsj og kunstnerisk opplevelse: «Flygel – den umulige reisen»

I juni 2023 inviterer Østfold Internasjonale Teater hele Norge til Flygel – den umulige reisen: en ti døgn lang konsert på mobilt flygel gjennom hele det nye storfylket Viken. Et halvt tonn med sort lakk og skinnende blanke tangenter skal dyttes, fløtes eller trekkes fra Hemsedal til Halden - mens det blir spilt på uten stans. Det endelige målet er Halden.

Vi spiser først lunsj på huset, og etter lunsj får vi et innslag fra prosjektet, samt smakebiter på teaterets virksomhet.


Scott Burnham
THIS COULD … how two words can create a resilient and resourceful future

I en tid med begrensede ressurser må man tenke nytt om byutvikling og planlegging. Scott Burnham presenterer eksempler på og verktøy for hvordan en oppfinnsom, fleksibel tankegang kan bringe frem det skjulte potensialet i eksisterende strukturer. Burnham er strategen bak initiativer i flere byer over hele verden, og mer enn tretti utstillinger som utforsker nye ideer for design, byarkitektur og oppfinnsom innovasjon.

Burnham grunnla og leder «Reprogramming the City», et globalt initiativ som arbeider for at byer skal bli mer bærekraftige ved å ombruke og tenke nytt om bruken av eksisterende urbane ressurser.


Solveig Egeland og Anne Skauen
Håpets katedral - Bærekraft i praksis

Håpets katedral er et prosjekt som forener sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i arbeidet med å reise et symbolbygg for håpet og havet. Solveig Egeland, kunstnerisk og visjonær leder, og Anne Skauen, prosjektleder, forteller om Håpets katedral, et bygg  og en prosess som skal mobilisere mot ødeleggelse av havet ved å bygge et interreligiøst kunstprosjekt i tre og plast, som også blir et møtested mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro.

Havet binder oss mennesker sammen. Det skal denne katedralen også gjøre.


Anne Beate Hovind
Har kunsten kraft til å forandre?

Kunsten har kraft til å forandre – og det til de grader om vi lar den få lov, ifølge Anne Beate Hovind. For hvilken rolle kan kunsten ta for å transformere og skape en ny bevissthet om både dagens og fremtidens samfunn?

Anne Beate Hovind har de siste 20 årene jobbet i skjæringspunktet mellom kunst, kultur og næring og har fått bred erfaring med å gjennomføre komplekse og originale prosjekter. Fra starten av har hun ledet Bjørvika Infrastrukturs kunstprosjekt, som inkluderer temporære prosjekter, oppstarten av Kunsthall Oslo og de to internasjonalt kjente kunstprosjektene Future Library av kunstner Katie Paterson og Losætra av Futurefarmers. Foto: Signe Dons15.00 - 20.00 Studieturer

Studietur 1:  
Olavs Hall, Borgarsyssel museum og Tusenårsstien

Bli med på en gåtur i en by gjennom århundrene!
Turen starter ved den storslåtte skulpturen «Genesis», laget av billedkunstner Finn Eirik Modahl, hvor man kan speile seg i nåtiden og la tankene gå til år 1016. Så går vi videre til Olavs Hall og Borgarsyssel museum, hvor det blir guidet omvisning med dyp forankring i Sarpsborgs spennende kulturhistorie. Den tusen meter lange Tusenårsstien snirkler seg gjennom århundrene og byen, og ender opp ved ærverdige Hafslund hovedgård fra 1700-tallet. Hafslund hovedgård har en rik historoe, ble fredet tidlig på 1900-tallet, og er i dag et av Sarpsborgs viktigste kulturminner. På hovedgården blir det enkel servering. Guide: Trond Svandal, historiker


Studietur 2:  
Sarpsborg scene og Ungdommens Kulturhus

Velkommen til Sarpsborgs nye kulturscene, som ligger i et bygg som har vært kulturhus helt siden 1933!
Sarpsborg scene ble gjenåpnet i april 2020 etter en omfattende restaurering, og her får dere besøke de nye lokalene. Kulturhuset skal jobbe innovativt som ressurs- og kompetansesenter med fokus på lærlinger, og presenterer arbeidet for dere. Så går turen videre inn i det nye Ungdommens Kulturhus som ligger i samme bygning, som rommer blant annet Norges første  kommunale e-sportssenter. Dere får høre om det unike og omfattende arbeidet som gjøres med barn og unge i Sarpsborg, blant annet gjennom UKM og programmet Ung Arrangør.  
Enkel bevertning. Med: Halvor Titlestad og Camilla Tangen

Studietur 3: 
Isegran – den grandiose øya – Håndverkstradisjoner og kulturbasert næring/Håpets katedral – Sammen mot plast i havet

Bli med på vandring i festningsanlegget fra 1600-tallet på Isegran. Øya er i dag en arena for byens levende trebåtmiljø og formidler tradisjoner, historie og opplevelser, og skal huse «Håpets katedral»: en krysning mellom moderne kunst og verdensarv og et interreligiøst kunstprosjekt. Turen går innom den nyrestaurerte fergen DS Hvaler og Minemagasinet.

På Isegran har sjømenn, soldater, båtbyggere og konger satt sitt preg siden middelalderen. Stolte skuter har kastet loss og anker i krig og fredstid, og skuet nordover mot Norge og sørover mot verden. Guide er Bjørg Western, som til daglig jobber med kulturbasert næring i Kulturetaten i Fredrikstad kommune. Servering: Vafler og kaffe/te

 


Studietur 4:
Omvisning og kulturhistorie i en av Nordens best bevarte festningsbyer.


En tur til Fredrikstad uten å se Gamlebyen er som å dra til Kairo uten å se pyramidene. Fredrikstad Museum og skuespiller Terje Brevik gjør at besøket i Gamlebyen fester seg i minnet. Vandringen går langs byens gater krydret med de utroligste historier. På museet bærer det rett på Bar 1567 – byens helt unike historiebar. Det spilles utdrag fra Den lokale kulturelle skolesekken «En opplevelsesdag i Gamlebyen», og historiske skikkelser fra byen dukker opp.  På Fredrikstad Museum ser dere den byhistoriske utstillingen (ny i 2017) og får en demonstrasjon i Tidsmaskinen. Vi kan ikke garantere at dere kommer tilbake til 2020 ... Til slutt besøkes museets interaktive historiebar, hvor man får møte noen av de menneskene som har preget byen. For å sitere fritt etter Tordenskiold: «Hva nøler I efter»? Meld dere på!

Dette er en dag med tid og rom for undring hvor kunnskap kan få lov til å sige inn gjennom å gå i Gamlebyens gater og å bruke sansene. Enkel bevertning. 


20.00 Jubileumsmiddag på Sarpsborg Scene!

Årets festmiddag finner sted på nyrestaurerte Sarpsborg Scene. 

Det blir treretters middag med nordisk preg og underholdning både fra den lokale vikingforestillingen om Olav Den Heldige, og fra Sarpsborgs egen teatervert. På jubileumsmiddagen skal vi feire oss selv og våre 50 år. Det vil bli festtaler og åpen mikrofon for den som ønsker å si noen ord.
Sarpsborg Scene har vært kulturhus siden 1933, og har gått gjennom en omfattende restaurering og er blitt et nyskapende kulturhus som skal jobbe innovativt som ressurs- og kompetansesenter. I tillegg til teatersalen huser kulturhuset et galleri som blant annet er fast tilholdssted for Sarpsborg kunstforening, Kultur og Minne.  

Gi beskjed ved allergier, eller andre matbehov, slik som vegetar/vegan.Program dag 2

Tema: barn og unge, kulturvern og miljøvern  


09.00 - Ny start, nye muligheter!

Therese Hugstmyr Woie
Barnas stemme i fremvekst

Barn og unge er fremtidens generasjon, og deres stemme er helt vesentlig for å skape og opprettholde et bærekraftig samfunn. Hvorfor klimastreiker ungdommen? Therese Hugstmyr Woie er naturverner, leder i Natur og Ungdom, og kommer fra Tromsø.

Woie leder organisasjonens politiske arbeid og er Natur og Ungdoms talsperson. Hun har jobbet hovedsakelig med fiskeri og oppdrett, og har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2016.


Ana Perona-Fjelstad og Ingrid Aspelund
Demokratiet må forsvares og videreutvikles hver dag 

Opplæring i demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter for barn og unge i lys av 22. juli 2011

 

Barn og unge i Europa i dag må forholde seg til en kompleks virkelighet med økt polarisering, ulikhet og mistillit til demokratiske institusjoner. Det er et behov for å styrke barn og unges demokratiske kompetanse, slik som kritisk tenkning, evne til å løse problemer og ferdigheter til å samarbeide med andre. Etter 22. juli 2011 bærer Utøya et sterkt vitnesbyrd om hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, men må forsvares og skapes hver dag.

Det Europeiske Wergelandsenteret har siden 2015 samarbeidet med Utøya og 22. juli-senteret om å etablere et nasjonalt læringstilbud på Utøya. Ana Perona-Fjeldstad og Ingrid Aspelund kommer for å fortelle om bakgrunnen til prosjektet som har til hensikt å lære unge mennesker om terrorangrepet 22. juli 2011 og trusler mot demokratiet i dag.


Ole Marius Hylland
Ung kultur. Handlingsrom og verktøykasse for lokal kulturpolitikk
Ole Marius Hylland skal ta for seg både muligheter og mulige grenser for det lokale kulturarbeidet som rettes mot barn og unge. Foredraget skal gi oss kunnskapsgrunnlag for hva som skal til for å lage god kulturpolitikk for barn og unge.

Tre prosjekter er utgangspunkt: boka Fritid og fellesskap: Kunnskap og løsninger i lokalt kulturarbeid blant barn og unge (Cappelen Damm 2019), Ung kultur (2020), et kunnskapsgrunnlag til den kommende stortingsmeldingen om kultur for barn og unge, samt prosjektet Et digitalt utvidet kulturbegrep? om analog og digital kultur for de yngste borgerne våre. Hylland jobber i Telemarksforsking med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evaluering og utredning


10.30-10.50
Konsert med Awesomnia

Awesomnia er et Hip hop-band med rapperen og sangeren Maria Lotus i front. Hun rapper på engelsk og norsk, er en skikkelig god historieforteller, og topper det hele med slagkraftige poenger.

Bandet er en minst like viktig del av musikken Awesomnia står for. Jazz, funk, rock og reggae er noen av inspirasjonskildene til bandet, og medlemmene har bakgrunn fra flere ulike sjangre, og vi gleder oss til at de gjester NOKU-konferansen med sitt unike uttrykk.


Rhiannon Edwards og Nina Hodneland
Grønt veikart for kulturlivet - hva er kommunens rolle?

Flere initiativtakere har gått sammen for å lansere et grønt veikart for kulturlivet, og slik legge til rette for hvordan landet som helhet skal blir grønnere ved at kulturlivet bidrar. En rekke sektorer har allerede lagt sine veikart for klima og miljø, og kulturfeltet har mange muligheter og stort ansvar for å legge til rett for økt bærekraft. Hva kan kulturfeltet ha som felles rolle i dette, og hvordan kan kommunen legge til rette for et grønnere kulturliv?


Nina Hodneland er daglig leder i Norske kulturhus. Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon, som styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet.

Rhiannon Hovden Edwards er leder for Virke Kultur og opplevelser. Hun kom fra stillingen som daglig leder for Musikkutstyrsordningen (nå Kulturrom), den nasjonale tilskuddsordningen for kulturarenaer.

 


 12.00–13.00
 Lunsj

Ola Harald Fjeldheim
Sirkulærøkonomi - om å ta vare på bygninger


Å ta vare på bygninger er både mer miljøvennlig enn å bygge nytt, og legger opp til en sirkulærøkonomi som har som mål å utnytte alle ressurser best mulig. Ola Harald Fjeldheim skal snakke om fordeler som ligger i å ta vare på bygninger og mulighetene i en sirkulærøkonomisk tankegang.

Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen, som har som formål å arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner og skape allmenn forståelse for verdien av landets kulturminner.


Lisbeth Hollensen
Historier i Højhuset - om stedets betydning


I løpet av få skal fem av 12 ikoniske høyhus fra slutten av 1960-tallet rives i Brøndby Strand sørvest for København på grunn av miljøgiften PCB. Hvordan kan områdets og husenes kulturhistorie formidles når temaet er ekstremt følsomt for ulykkelige innbyggere som har måttet flytte fra hjemmene sine?

Lisbeth Hollensen er etnolog og museumsinspektør Forstadsmuseet med forstadens kulturarv som hovedarbeidsområde, og med særskilt ansvar for Brøndby kommunes nyere tids kulturarv. Hollensen skal snakke om formidling av kulturarv og stedstilknytning i prosjektet Historier i Højhuset, et prosjekt som skal formidle historien til de tolv ikoniske høyhusene på Brøndby strand.

 


Kunstnerisk innslag
Opera Østfold: sopran Elisabeth Teige, mezzosopran Siv Misund, klaver Eirik Haug Stømner

Fra Opera Østfold får vi et kunstnerisk innslag med klassisk sang på internasjonalt nivå.

Elisabeth Teige har etablert seg som en de mest ettertraktede unge dramatiske sopraner i Skandinavia, kjent for sin varme, vakre klang, intuitive musikalitet og overbevisende sceniske nærvær. Siv Misund avsluttet våren 2017 sin master i utøvende klassisk sang. Under studietiden sang hun rollen som Anne i DNO & Bs ungdomssatsing «Izzat - en kjærlighetsopera» av Kjetil Bjørnstad. Misund har mottatt strålende kritikker for flere av sine rolletolkninger. Eirik Haug Stømner (født 1993) er fra Halden. Han avla diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole våren 2018, etter studier med professorene Einar Henning Smebye og Marianna Shirinyan. I 2019 mottok han Robert Levins pianistpris. 

Opera Østfold er Norges største utendørsopera med formål å være en profesjonell, produserende regionopera, med høy kunstnerisk kvalitet. Operaen skal være regionens kraftsenter innen opera-, og scenekunst og samtidig ha regional, nasjonal og internasjonal orientering. Opera Østfold har i tillegg til utendørsoperaen stor lokal aktivitet med andre produksjoner bla. Opera på pub, Supersøndag, og barnehageturneer.

 


Kjetil Ansgar Jakobsen
Y og såret som ikke vil gro
Uten Churchill kunne nazister stått på sokkel i hver norsk by og bygd, uten Holberg kanskje ingen dansk-norsk opplysningskultur. Men gjør ikke Solberg-regjeringen støttet av Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre et hardere snitt i det kollektive minnet når de river Gerhardsen-epokens regjeringsanlegg og fjerner 1960-årenes monumentalkunst - Picasso, Nesjar og Viksjø - fra hovedstadens byrom. Så mange Churchillianere eller Holbergianere møter man ikke. Men sosialdemokrater var vi jo alle?

Tenkes det for lite og for overfladisk om minnepolitikk og historiebruk?


Jakobsen er professor i historie ved Nord universitet i Bodø, og en av landets fremste eksperter på offentlighet og ytringsfrihet, og har blant annet vært Henrik Steffens-professor ved Humboldt-universitetet i Berlin førstelektor i idehistorie ved UiO.


Rolf Røtnes
Lokal kulturaktivitet er viktig for trivsel og bostedsbeslutninger

Kulturaktivitet og -uttrykk har alltid vært viktig for menneskene, på linje med mat. I dag påvirker tilgang til kulturopplevelser også hvor mennesker ønsker å bo, selv om ikke all kultur er like viktig for alle. Befolkningsveksten i Norge ser nå ut til å flate ut de kommende årene og mange kommuner opplever befolkningsreduksjon. Samtidig vil gjennomsnittsalderen øke. Hva betyr dette for hvordan kommuner og fylkeskommuner bør tenke om kommunenes kulturarbeid?

Fagdirektør Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse AS vil snakke om dette, samtidig som han trekker inn langsiktige samfunnsmessige drivkrefter som vil påvirke både befolkningsutvikling, offentlig sektors handlingsrom og befolkningens etterspørsel etter kultur. Rolf er også engasjert av Kulturrådet for å lede arbeidet med scenarier for framtidens kultursektor og vil kommentere hvordan dette arbeidet kan være nyttig for strategier for kulturarbeidet i kommuner og fylkeskommuner.


Tone Ulltveit-Moe
Drammen kommune som Norges kulturkommune 2019


Drammen kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å inkludere kunst og kultur som aktiv samfunnsbygger, og har, som mange sier, utviklet seg fra veikryss til kulturby. I juryens begrunnelse for kåringen av Norges kulturkommune 2019, står det blant annet: "Det kommer tydelig frem i søknaden at vinnerkommunen arbeider strategisk og målrettet med hele bredden av kulturfeltet på tvers av sektorer. Langsiktige mål er satt, og kommunen kan vise til en målrettet og fokusert satsning for å nå disse målene. Kommunen viser seg som en innovativ, nyskapende og utholdende aktør i arbeidet med kulturfeltet, med politisk vilje til løfte kulturlivet opp og frem."

Tone Ulltveit-Moe var virksomhetsleder/kultursjef i Drammen kommune 2005-2019. Hun kommer for å fortelle om hvordan denne kulturen har utviklet seg, og om hvordan kommunen har jobbet frem kunst- og kulturfeltet som viktige faktorer i samfunnet - og som involverer hele befolkningen.


Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av familie- og kulturkomiteen

Kristin Ørmen Johnsen holder konferansens avslutningsinnlegg og ønsker velkommen til Kulturytring Drammen 16.-19. juni 2021!


15.00 Vel hjem - takk for nå!

PÅMELDING TIL KONFERANSEN    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as