Gå til innholdet

Foto: Grethe Nygaard

NOKU-konferansen samler hele den lokale kultursektoren

På den årlige NOKU-konferansen møtes hele den norske kultursektoren for å utveksle kunnskap og bygge kompetanse rundt arbeidet med den lokale kultursektoren. Konferansen er den største nasjonale arenaen for den lokale kultursektoren. Her diskuteres viktig kulturpolitisk og kulturfaglig tematikk som berører den lokale kultursektoren direkte. Lokal kunst- og kulturutvikling styrkes gjennom faglig påfyll, felles opplevelser, erfaringsdeling og nettverksbygging.

NOKU- konferansen er møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer.

Konferansen 2018 Haugesund/Tysvær og Karmøy i Rogaland, 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as