Gå til innholdet

Børne- og ungekultur i Norden - hvordan kan den styrkes?

De nordiske landene er både like og ulike og det er alltid interessant å diskutere kultur og kulturarbeid på tvers av de nordiske grensene. Vi lærer mye både om oss selv og hverandre gjennom å diskutere felles utfordringer og ulike innfallsvinkler og løsninger. Vi erfare ofte at de ordene vi tror beskriver de samme utfordringer og tiltak, ikke fungerer slik i virkeligheten.

6. november var 230 mennesker samlet til nordisk konferanse om strategier for barne- og ungdomsarbeid i Norden. Det var gode innlegg, god debatt og nye kontakter og nettverk ble etablert.

Om noen vil se og høre noen av innleggene og debattene, så finnes det alt sammen på denne lenken.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as