Gå til innholdet

Gjennopplev:NOKU-seminar - Grip muligheten!

Hvordan styrke kommunens kultursatsning i og gjennom sammenslåingsprosessen?

15,november 2018 gjennomførte vi seminaret: Grip muligheten – hvordan styrke kommunens kultursatsning i og gjennom sammenslåingsprosessen? på Litteraturhuset i Bergen.

Seminaret var vellykket og kan nå gjennoppleves gjennom opptak og presentajoner - her!

Tekst om seminaret:
Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres, og innbyggere skal involveres. I disse omfattende prosessene ligger det mange muligheter, slik som muligheten til å skape gode lokalsamfunn som preges og videreutvikles av et aktivt og engasjerende kunst- og kulturliv. Dette seminaret er rettet mot deg som har ansvar for å tilrettelegge for og utvikle det lokale kulturlivet i din kommune. Seminaret tar for seg hvordan du som leder kan styrke kultursatsningen i kommunen gjennom gode prosesser og virkemidler, både i løpet av og etter sammenslåingsprosessen.

NOKU har invitert inn et knippe kultursjefer, kulturledere og andre eksperter på feltet som vil komme med inspirasjon og matnyttige råd om hvordan du som leder kan bidra til å styrke kultursatsningen i din kommune. Seminaret er også for kulturledere som ikke er i sammenslåingsprosess – men kommunereform vil være et sentralt tema i dialogen.

/share/mime/48/pdf.png Program NOKU-seminar «Grip muligheten»
(program-grip-muligheten.pdf, 56kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as