Gå til innholdet

Internasjonal kulturkraft

Hvilke muligheter ligger i internasjonalt kultursamarbeid, var tema for konferansen Internasjonal kulturkraft som ble arrangert i Bergen 31. januar – 1. februar 2017. Målet med konferansen var at flere kommuner skal kunne benytte seg av nettverk, programmer og støtteordninger for internasjonalt kultursamarbeid. Hvilke aktører finnes? Hva kan de hjelpe med? Hvilke støtteprogrammer finnes? Hvorfor er det viktig for Norge å være internasjonalt aktiv? Hva får den enkelte kommune og deltaker ut av internasjonale prosjekter og samarbeid?

Det ble knyttet nettverk på tvers av nivåene, på tvers av kommunene, fylkeskommunene og tilskuddsforvalterne. Om du leser videre vil du finne de fleste presentasjonene og oppsummering fra prosjektkokeriene der aktuelle tema og innfallsvinkler for videre arbeid ble diskutert.

TIRSDAG 31. JANUAR

VELKOMMEN TIL BERGEN v/Ordfører Marte Mjøs Persen
Velkommen til konferanse v/konferansier Åse V. Festervoll

VI TREKKER OPP DE STORE LINJENE.

Kristin Danielsen, direktør Norsk kulturråd: Hvorfor er det viktig med kultursamarbeid i Europa, og hva er merverdien av samarbeid i slike fellesskap?

Vidar Segtnan, daglig leder Trøndelags EU-kontor. Kultursamarbeid i det regionale Europa

HVA HAR VI OPPNÅDD OG HVA HAR VI LÆRT?

Terje Adde, seniorrådgiver kultur Namsos kommune: Fra EUs-kulturprogram til Kreativt Europa

HVILKE MULIGHETER FINNES OG HVORDAN UTNYTTER VI DEM?

Interreg v/ Kate Clarke, seniorrådgiver, Hordaland fylkeskommune

Erasmus+ Voksenopplæring og Nordplus v/Henrik Arvidsson, SIU

Erasmus+ Aktiv ungdom v/Lillian Solheim, Bufdir

Kulturkontakt Nord og Nordisk kulturfond v/ Christin Bjerke, Nordisk informasjonskontor Sør-Norge
Regionkontorene i Brussel, v/ Merete Mikkelsen, daglig leder Vest Norges Brusselkontor
Riksantikvaren, v/ Reidun Vea, seksjonssjef Internasjonal seksjon,
Hordaland fylkeskommune v/ Marit Einen, seniorrådgiver Seksjon for forskning, internasjonalisering og analyse, Hordaland fylkeskommune


ONSDAG 1. FEBRUAR

KOMPETANSEUTVIKLING OG SAMARBEID FRA IDE TIL PROSJEKT

James Moore, prosjektansvarlig Østfold fylkeskommune, deler sine erfaringer med eget kompetanseprogram, samarbeid med kommuner og veien fra ide til prosjekt

VI FORTSETTER PRESENTASJONEN AV MULIGHETENE

Tor Helge R. Moen, kultursjef Alta kommune: På egne bein med annen støtte

EØS midler i KS v/ Bjørn Rongevær, spesialrådgiver internasjonale prosjekter KS: Hvordan knytte EØS-midlene til kommunenes arbeid med kultur?

EØS-midler i kulturrådet v/Brit Holtebekk, seksjonsleder, seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppdrag i Norsk kulturråd

Kreativt Europa v/Thea Breivik, seniorrådgiver i seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppdrag i Norsk kulturråd

HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

Tove Lofthus, spesialrådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune

PROSJEKTKOKERI: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Konferansen er et stoppested i det vi håper skal bli starten på utvikling av samarbeid i nye nettverk og utvikling av felles prosjekter. Prosjektkokeriet var lagt opp som diskusjon, definert i temagrupper.

Referatene vil legges på denne siden etter hvert som vi får dem inn.

Mangfold

Internasjonale kulturnettverk

Brussel som kulturarena

Barn og unge

Kulturarv

Kompetansesenter for søknadsskriving

Kultur og næring

OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

Per Morten Ekerhovd, fylkeskultursjef Hordaland fylkeskommune

Konferansen ble arrangert av Norsk kulturforum i samarbeid med NOKU Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Norsk kulturråd

Konferansen var resultat av kontakt og samarbeid mellom fylkeskommunene fra Rogaland til Nord-Trøndelag, NOKU Nord-Trøndelag, NOKU Hordaland, Norsk kulturråd og Norsk kulturforum.

 


/share/mime/48/pdf.png Deltakerliste
(deltagere-internasjonal-kulturkraft.pdf, 146kB)

/share/mime/48/pdf.png Program
(program-internasjonal-kulturkraft.pdf, 231kB)

/share/mime/48/pdf.png Flyer Internasjonal kulturkraft
(internasjonal-kulturkraft.pdf, 414kB)    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as