Gå til innholdet

Hvordan få mer næring i kultur?

Kunnskapsverket på Lillehammer arrangerer 13.-14. oktober konferanse på Lillehammer om kulturelle næringer.

At det kan være mye god næring i kultur og omvendt er neppe så mange lenger i tvil om. Over hele verden, Norge og resten av Norden inkludert, er kulturelle næringer en vekstnæring som "alle" tror på. Den er miljøvennlig, den er teknologidrevet, den fanger ofte opp yngre mennesker, den er kunnskapsintensiv og skaper oftere og oftere ny kulturindustri på gjengrodde stier. I den kriserammede og tidligere så stolte bilbyen Detroit i USA er det nå kulturelle/kreative næringer, gjerne i form "håndverksbaserte" bedrifter som Shinola, som får bilbyen ut av grøfta og ut på veien igjen. Kulturelle næringer er selvfølgelig ikke svaret på alt, men et økende samarbeid med andre næringer, slik blant annet spillbransjen nå gjør med offshorenæringene, åpner nye muligheter. 

Les mer her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as