Gå til innholdet

Kulturpolitisk debatt

Sted: Forstanderskapssalen, SentralenTid: 04.03.2020 18:00 - 20:00

Safemuse har tatt initiativ til en Fri kunst-uke – en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet. Fri kunst-uka arrangeres for første gang fra 2.-8. mars 2020. Flere arrangementer skal bygge opp under og ta for seg ytringsfrihet i kunsten, og kunstens rammer og betingelser, både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk kulturforum og Norsk teater- og orkesterforening er med som arrangører av Fri kunst, og skal sammen arrangere denne debatten.

Vi spør: "Hvem definerer kunst- og kulturinstitusjonenes samfunnsansvar?"

Innledninger: Er kunsten fri 2020? 

18.10 – 18.25 Hege Newth generalsekretær i Norske PENkunstnerisk ytringsfrihet i et internasjonalt perspektiv 2020  
18.30 – 18.45 Pia Maria Roll, regissøren bak Ways of seeing, og Hanan Benammar, scenekunster og skuespiller: kunstnerisk ytringsfrihet i et norsk perspektiv 2020  

Samtale 18.45 – 20.00  

Hvem definerer kunst- og kulturinstitusjonenes samfunnsansvar? Institusjonen selv, det offentlige, eller begge? Hva er grenseoppgangene mellom det offentliges utviklerrolle og tilretteleggerrolle når det kommer til å sikre et fritt og uavhengig kulturliv? 

Deltakere i samtalen:  
Morten Gjelten fra Norsk teater- og orkesterforening 
Line Anni Solbakken fra KS 
Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV i Famille- og kulturkomiteen 
Knut Aastad Bråten, statssekretær i Kulturdepartementet

Samtalen ledes av Hege Knarvik Sande fra Norsk kulturforum   

Fri kunst

Fri kunst er tenkt som et årlig arrangement og skal være en fane der flere arrangører og arrangementer kan bidra med å skape oppmerksomhet rundt ytringsfrihet og kunst.Hver enkelt aktør oppfordres til å markere kunstnerisk ytringsfrihet på sin unike måte, gjennom sine kanaler og overfor sitt publikum - for å løfte et tema som angår oss alle. 

Oppdatert: 25.02.2020 15:09
av Mari Johanne Müller    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as