Bærekraftskonferanse for kulturlivet

19. oktober 2022 – 20. oktober 2022 Havet arena, Trondheim

Sammen med NOKU Trøndelag og Bærekraftsenteret i Trondheim arrangerer vi en todagers konferanse om bærekraftmålene og lokalt kulturliv, i Trondheim 19. og 20. oktober 2022.

I 2022 har Norsk kulturforum har valgt bærekraftmålene som tematisk hovedsatsing. Allerede i 2021 satte vi fokus på bærekraftmålene ved hjelp av en egen bærekraft-podkast i 11 episoder, og vi fortsetter nå arbeidet med en egen Bærekraftkonferanse for kulturlivet.

Sammen med NOKU Trøndelag og Bærekraftsenteret i Trondheim arrangerer vi en todagers konferanse om bærekraftmålene og lokalt kulturliv. Konferansen avholdes i Trondheim fra 19.-20. oktober 2022.
Arrangementet blir på nye HAVET arena.

På programmet på Bærekraftssenteret står blant annet:

Sirkulær økonomi i kommunene, sosial bærekraft, grønt veikart for kunst- og kultursektoren, oppgradering av kulturbygg i et bærekraftperspektiv vil være noen av temaene, og konferansen får besøk av blant andre Bæredygtig Scenekunst NU, Klimakultur og Øyafestivalen.

Selvsagt blir det kunstneriske innslag, omvisninger, kunst, badstue og fjordbad, og god, kortreist og lokal trønder-mat!

Målet med konferansen er å gi og dele gode verktøy, praktiske tips, gode eksempler, suksesshistorier og eksempler på solide planverk som gjør at lokalt kulturliv kan gå i front i det grønne skiftet og i implementeringene av bærekraftmålene.

Målgruppen for konferansen er kulturfaglige ansatte i kommunene, kulturarbeidere i ulike kulturorganisasjoner, kulturgründerne, festivaler og kulturhus.

Konferansen blir et hybridarrangement, slik at det også er mulig å delta digitalt.

Hvorfor en konferanse om kultur og bærekraft?

Norsk kulturforum mener at  det er behov for et skikkelig krafttak for et grønt skifte i kultursektoren og for et økt fokus på hvordan kultursektoren kan gå i front i arbeidet med FNs bærekraftsmål.
Nå krever miljøødeleggelsene, og FNs varsko om «kode rød for menneskeheten» et forsterket fokus som kan ruste lokalt kulturliv frem mot 2030.
Målet er at kunst- og kulturfeltet skal gå i front i å lære, teste og utvikle miljøvennlige og bærekraftige løsninger for sin sektor. Kunst- og kulturfeltet er en av de sektorene som faktisk kan vokse i en ny, grønn økonomi, da opplevelser tross alt forurenser langt mindre enn materielt forbruk. Samtidig er kulturfeltet er i selv en svært viktig aktør i sosial bærekraft.

Hold av datoene, påmelding og detaljert program kommer snart.